Zmiany w urzędach i kościołach

Urzędy Miast ograniczają przyjmowanie mieszkańców i zachęcają do kontaktu telefonicznego oraz do załatwiania spraw przez internet. Metropolita Katowicki przypomina o możliwości uczestniczenia w mszach za pośrednictwem mediów.

? Urząd Miasta Katowice: Od poniedziałku przy wszystkich budynkach Urzędu Miasta Katowice pojawią się „skrzynki” do których będzie można wrzucać informacje do urzędników z prośbą o kontakt. Przy skrzynkach zostanie wystawiona instrukcja co i jak można zrobić.

? Metropolita Katowicki: W dn. 13–29 marca br. zawieszam odprawianie wszystkich nabożeństw w kościołach, za wyjątkiem codziennej Mszy św. W podanych dniach br. należy zawiesić wszystkie spotkania grup formacyjnych i modlitewnych w parafiach i domach rekolekcyjnych, a także zaplanowane dni skupienia, rekolekcje wielkopostne, w tym szkolne oraz spotkania formacyjne duszpasterzy lub odwołać. Odwołuję także przewidziane wizytacje kanonicze w parafiach i udzielanie sakramentu bierzmowania. Zapraszam wiernych do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach. Przypominam o możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji

? Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Jan Kawulok, podjął decyzję o odwołaniu XIX Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego zaplanowanej na dzień 16 marca 2020 roku.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.