Monika Paca-Bros o Art Naif Festiwalu

Jak robi się festiwal sztuki naiwnej? Skąd pomysł na Art Naif Festiwal? Jak powstała Galeria Szyb Wilson?

O tym Sebastian Pypłacz rozmawia z Moniką Pacą-Bros.

Przypominamy, że rozmowa jest też dostępna jako audio – szukajcie podcastu Śląska Opinia w Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i w innych aplikacjach.

Rozmowa została nagrana w siedzibie Związku Górnośląskiego w Katowicach

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłaczhttp://sebastianpyplacz.pl
Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.

-