Paweł Jaworski

Paweł Jaworski

Filozof i urbanista, badacz procesów rozwoju przestrzennego miast.