Przerwa technologiczna na Basenie Zadole w Katowicach

Od 22 czerwca na Basenie Zadole rozpocznie się przerwa technologiczna, która potrwa około miesiąca. Celem tej przerwy jest przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych i naprawczych, które zapewnią komfort i bezpieczeństwo korzystania z obiektu. Do zrealizowania obowiązkowych prac celowo wybrano sezon wakacyjny, gdy zainteresowanie krytymi pływalniami maleje na rzecz wakacyjnych wyjazdów czy wypoczynku przy otwartych basenach.

– W ramach przerwy technologicznej zostaną naprawione pasy torowe w nieckach sportowej i rekreacyjnej. Dodatkowo, wszystkie niecki basenowe oraz zbiorniki wyrównawcze będą dokładnie umyte i zdezynfekowane. Istotnym elementem prac będzie także usunięcie wszelkich wad i usterek, które nie mogą być naprawione podczas normalnego funkcjonowania basenu – mówi Tomasz Szpyrka, dyrektor Katowickich Basenów. – Prace te obejmują wymianę i uzupełnianie uszkodzonych silikonów i fug – dodaje dyrektor.

Proces spuszczania wody z basenów potrwa kilka dni, podobnie jak ich ponowne napełnianie. Każdy z obiektów wymaga wymiany około 1000 m³ wody. Zrzut i napełnianie  muszą odbywać się we właściwym tempie, żeby powstające zmiany w naprężeniach nie zachodziły zbyt szybko, co mogłoby negatywnie wpłynąć na strukturę basenów. Filtracyjne złoża wszystkich filtrów basenowych zostaną dokładnie zdezynfekowane zgodnie z odpowiednimi procedurami.

W pierwszej fazie przerwy technologicznej kluczowe jest przygotowanie systemów odpowiedzialnych za kontrolę i stabilizację parametrów wody. Po ponownym napełnieniu niecek wodą konieczne jest uruchomienie systemów filtracji i ogrzewania. Ogrzewanie wody do temperatury 20 stopni Celsjusza w nieckach sportowej i rekreacyjnej, które mają pojemność odpowiednio około 650 m³ i 250 m³, zajmuje dużo czasu. Następnie uruchamiane są systemy kontrolujące parametry wody i dozujące odpowiednie środki chemiczne.

– Gdy woda osiągnie właściwą temperaturę i parametry fizykochemiczne, zlecane są badania jakości wody w laboratorium. Oczekiwanie na wyniki tych badań trwa około tygodnia. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania niecki basenowe mogą zostać otwarte dla klientów– zapewnia Tomasz Szpyrka.

Firma, która wybudowała obiekt, przeprowadzi również naprawy gwarancyjne, usuwając wszelkie usterki i wady, które nie mogą być naprawione podczas standardowego funkcjonowania basenu. Gruntowna dezynfekcja niecek, szatni oraz natrysków jest niezbędna do przeprowadzenia raz w roku, aby utrzymać wysokie standardy świadczonych usług zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Dzięki przeprowadzeniu tych prac konserwacyjnych i naprawczych, Basen Zadole będzie mógł nadal oferować swoim klientom bezpieczne i komfortowe warunki przez kolejny rok.

KAW

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.