Proces tworzenia NABE wchodzi w ostatnią fazę. Skarb Państwa chce nabyć aktywa węglowe

Tworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego trwa i właśnie nastąpił kolejny ważny krok w całym procesie. Ministerstwo Aktywów Państwowych skierowało do grup energetycznych ofertę nabycia przez Skarb Państwa aktywów węglowych. NABE, jak przekonują w MAP, ma być gwarantem bezpieczeństwa energetycznego w procesie transformacji.

Rząd przez wiele miesięcy prowadził konsultacje i uzgodnienia z instytucjami finansowymi oraz grupami energetycznymi, do których ostatecznie skierowano ofertę przejęcia aktywów węglowych przez Skarb Państwa. Szczegółowo opisano warunki, na których jest on gotowy nabyć elektrownie węglowe w celu utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Po przyjęciu przez grupy energetyczne przedstawionych warunków, Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie kontynuować pracę nad nabyciem aktywów węglowych, które ostatecznie utworzą NABE

– Funkcjonowanie i utworzenie NABE nie byłoby możliwe bez pozyskania finasowania zewnętrznego potrzebnego na spłatę istniejącego zadłużenia wobec grup energetycznych, pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy oraz zabezpieczania kosztów zakup uprawnień do emisji CO2 pod terminowe kontrakty na dostawę energii elektrycznej – podaje MAP.

– Wpisując się w europejską politykę klimatyczną, instytucje finansowe od lat ograniczają zaangażowanie w finansowanie podmiotów posiadających aktywa węgłowe bez względu na ocenę ich wiarygodności kredytowej. Wynika to z zasad taksonomii oraz polityk w zakresie ESG. Ma to pozwolić instytucjom finansowym ograniczyć, a docelowo wyeliminować ślad węglowy w zakresie prowadzonej przez nie działalności finansowej – czytamy.

MAP podaje, że instytucje finansowe już potwierdziły intencję finansowania NABE w zakresie i stopniu pozwalającymi na sprawną, niezakłóconą działalność tego podmiotu. Tym samym udzielone przez nie finansowanie ma przyczynić się nie tylko do wsparcia transformacji energetycznej Polski, ale również zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

To nie jedyna nowość. Rada Ministrów przyjęła bowiem również przygotowany niedawno projekt ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, przedłożony przez ministra aktywów państwowych. Co to oznacza? MAP tłumaczy, że Skarb Państwa będzie mógł udzielać gwarancji dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Przedstawiciele rządu tłumaczą, że nowe rozwiązania były konieczne dla utworzenia NABE.

Udzielenie gwarancji przez Skarb Państwa pozwoli Agencji pozyskać na rynku finansowym środki niezbędne do dalszej działalności. Nabycie przez Skarb Państwa elektrowni węglowych odciąży ich obecnych właścicieli i umożliwi im pozyskanie kapitału na inwestycje zero- i niskoemisyjne. Polacy zyskają dzięki działaniu NABE wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i przyspieszenie transformacji elektroenergetyki, a przez to czystsze powietrze – podaje MAP.
Najważniejsze informacje mówią o utworzeniu NABE w dwóch etapach. W pierwszym, Skarb Państwa nabędzie od spółek z udziałem Skarbu Państwa, tj. PGE Polska Grupa Energetyczna, ENEA, TAURON Polska Energia oraz ENERGA, ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka. Następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK), co ma nastąpić poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. GiEK będzie następnie funkcjonować jako NABE.

Gwarancjami Skarbu Państwa objęte ma zostać 70 proc. zobowiązań finansowych NABE, w skład których nie wejdą odsetki i inne koszty – gwarancja będzie dotyczyć jedynie kapitału. Jak podaje MAP, zagwarantowane zostaną trzy rodzaje instrumentów finansowych dla NABE:
• kredyt odnawialny,
• długoterminowe pożyczki;
• limity przed rozliczeniowe na zakup uprawnień do emisji CO2 i waluty potrzebnej do ich rozliczenia.

Do sprawy z pewnością jeszcze wrócimy.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.