Cyfryzacja to temat dla Ministerstwa czy Parlamentu Europejskiego? Gość: Michał Gramatyka

O inicjatywach Ministerstwa Cyfryzacji, starcie ministrów do Parlamentu Europejskiego i wynikach wyborów samorządowych. 

Rozmawiają Sebastian Pypłacz i Michał Gramatyka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, lider Polski 2050 w województwie śląskim.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.