Czy rady dzielnic powinny mieć szersze kompetencje? (gość: Adrian Szymura)

Jak powinny wyglądać rady dzielnic? O tym, czy dzielnicowi radni mają wystarczające kompetencje, potrzebie dialogu i starcie w zbliżających się wyborach samorządowych w rozmowie z Magdą Kwaśniok mówi Adrian Szymura, radny dzielnicy Koszutka i aktywista miejski.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok

Redaktorka. Prowadząca dział Śląska Opinia o Kulturze i podcast Szum Sporego Miasta.