Zielony graffiti pod urzędem wojewódzkim. Czy mieszkańcy są gotowi na restart Śląska?

Sprawiedliwa transformacja: zielony restart Śląska  – to hasło, które pojawiło się dzisiaj na chodniku przed Urzędem Województwa Śląskiego. Wkrótce napisy wykonane zieloną kredą zobaczyć będzie można także w innym miejscach Katowic – Nasze hasło  ma pokazać, że my Ślązacy jesteśmy gotowi na odejście od węgla. Naszym warunkiem jest jednak by transformacja przebiegła w sposób sprawiedliwy, żeby w jej centrum byli ludzie, a nie wskaźniki ekonomiczne- wyjaśnia Natalia Wrocławska, prezeska stowarzyszenia BoMiasto. 

Zielone hasło zostało zaprezentowane podczas briefingu prasowego, na którym aktywiści z BoMiasto opowiedzą także o najnowszych wynikach badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Śląska. Raport zawiera odpowiedzi na pytania: gdzie Ślązacy widzą sedno swojej tożsamości, jakie mają podejście do odchodzenia od węgla, czym jest dla nich proces sprawiedliwej transformacji.

Twórcy polityk na szczeblu ogólnopolskim często traktują mieszkańców Śląska jako głównych hamulcowych transformacji energetycznej i odejścia od paliw kopalnych. Z naszych rozmów z mieszkańcami wynika zupełnie inny obraz. Ślązacy są gotowi na zmianę, ale chcą, żeby odbyła się ona na jasnych zasadach, była prowadzona konsekwentnie i z prawdziwie prospołecznym podejściem. Inaczej niż odbywała się transformacja w latach 90-tych – wyjaśnia Alicja Piekarz, współautorka raportu „Barometr sprawiedliwej transformacji 2024”.

Co ważne aż 1/4 badanych uważa, że bezpieczeństwo energetyczne województwa powinno opierać się na odnawialnych źródłach energii. 57% ankietowanych jest zdania, że proces transformacji energetycznej musi być zaplanowany i przeprowadzony przy udziale społeczeństwa.   – Trzy kluczowe czynniki ważne dla badanych to stabilne ceny energii, atrakcyjne miejsca pracy i lepsza jakość powietrza. Te elementy wiążą się z procesem sprawiedliwej transformacji – podkreśla badaczka Alicja Piekarz. 

3 kwietnia wyniki badań społecznicy przekazali Wojewodzie Śląskiemu Markowi Wójcikowi. – Mamy nadzieję, że ten sygnał trafi do Warszawy i będzie dowodem na to, że Śląsk jest gotowy na zieloną rewolucję – powiedziała Natalia Wrocławska z BoMiasto. 4 kwietnia działaczki BoMiasto przekazały badania rzecznikowi Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie.

Barometr Sprawiedliwej Transformacji.

Stowarzyszenie BoMiasto

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.