Rowerem przez Metropolię. Mieszkańcy postulują o działania na rzecz infrastruktury rowerowej

Czego potrzebują rowerzyści i rowerzystki w śląskich miastach? Jak wygląda polityka rowerowa w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii? Jakie są obecne wyzwania transportowe, na które możemy odpowiedzieć, uwzględniając jednoślady?

Stowarzyszenie BoMiasto i Klub Myśli Ekologicznej zaprosiły mieszkańców GZM, rowerzystów oraz osoby kandydujące do władz samorządowych na spotkanie „Rowerem przez Metropolię”, by porozmawiać o problemach rowerzystów w śląskich miastach i wypracować postulaty dla polityki rowerowej GZM. W spotkaniu wzięli udział mieszkanki i mieszkańcy Katowic, Mysłowic, Sosnowca, Chorzowa, Siemianowic Śląskich oraz kandydaci i kandydatki na radnych, a także eksperci i ekspertki ze śląskiego ruchu rowerowego.

Wypracowane na spotkaniu postulaty zostały przekazane do osób decyzyjnych w urzędzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a prezentujemy je poniżej.

Postulaty rowerzystów i rowerzystek, mieszkańców i mieszkanek oraz osób kandydujących w wyborach samorządowych wypracowane podczas spotkania “Rowerem przez Metropolię”. Katowice, 06.03.2024

W 2018 r. transport w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego generował 3 megatony dwutlenku węgla (tyle co największa elektrownia w regionie), odpowiadał za prawie 40% emisji tlenków azotu, a korzystający z niego ludzie zabili 100 osób. Tymczasem w ramach polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego Unii Europejskiej na lata 2021–2030 zakłada się:

• zmniejszenie do 2050 r. liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych niemal do zera,

• realizację pakietu Gotowi na 55 zakładającego ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55% oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.,

• wdrożenie priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie zrównoważonej mobilności odwołującego się do redukcji o 90% emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem do 2050 r.

Dlatego też powstał Regionalny Plan Transportowy Województwa Śląskiego, który tworzy ramy dla polityki rowerowej, jego cele zakładają:

• transport przyjazny środowisku i łagodzenie zmian klimatu — ze szczególnym naciskiem na ograniczenie emisji transportowych,

• transport przyjazny mieszkańcom — z akcentem położonym na poprawę dostępności, likwidację wykluczenia komunikacyjnego, uatrakcyjnienie oraz

• unowocześnienie transportu,

• transport bezpieczny i niezawodny — z priorytetem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• transport dopasowany do transformacji gospodarczej regionu — z uwzględnieniem zwiększenia innowacyjności.

Biorąc to wszystko pod uwagę, postulujemy o:

• stworzenie bezpiecznych dróg rowerowych do szkół/placówek/urzędów,

• ścieżki rowerowe oddzielone od ruchu samochodowego i pieszego, 

• apteczki pierwszej pomocy w miejscach obsługi rowerów,

• wyniesione przejazdy dla rowerów oraz jednolite oznaczenia dróg rowerowych, 

• wyznaczenie pasów rowerowych kosztem jezdni, nie pasów zieleni i chodników, 

• utrzymanie ścieżek rowerowych, doświetlenie przejazdów, oznakowanie ścieżek, 

• zwiększenie środków na remonty i dostosowanie ścieżek do istniejących standardów,

• dodanie profesjonalnej informacji rowerowej w miejscach o dużej intensywności ruchu,

• budowa skrytek i parkingów dla rowerów przy osiedlach/szkołach/centrach handlowych oraz zadaszonych miejsc odpoczynku, 

• rowerowe połączenia między dzielnicami i miastami, 

• ułatwienie, np. przez aplikację na telefon, zgłaszania przez mieszkańców uwag do planowanej infrastruktury rowerowej w Metropolii,

• zielone standardy projektowania i budowy dróg rowerowych,

• budowę kontrapasów i infrastruktury kontraruchu rowerowego,  

• zaprojektowanie spójnej koncepcji dróg dla Metropolii. 

Spotkanie odbyło się w ramach działań projektowych Cycle Up!, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

Stowarzyszenie BoMiasto

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.