Czy Trzecia Droga popiera kandydata na Prezydenta Miasta Katowice?

Podczas wywiadu w Radiu Piekary obecny prezydent Miasta Katowice, Marcin Krupa, wypowiedział się na temat swojego konkurenta w wiosennych wyborach samorządowych. Stwierdził, że obecny radny Dawid Durał, startujący w wyborach na Prezydenta Miasta Katowice z komitetu Katowice 2050, nie posiada poparcia Trzeciej Drogi. Sprawdzamy, jak obecnie wygląda sytuacja koalicji Trzecia Droga i czyje poparcie ma Dawid Durał.

Trzecia Droga w Katowicach

Dawid Durał jest kandydatem na prezydenta z Komitetu Wyborczego Wyborców Katowice 2050, utworzonego przez osoby związane z partiami Polska 2050 Szymona Hołowni i Razem oraz stowarzyszeniami: Ruch Autonomii Śląska i Kato Protest. Nie jest to formalna koalicja, ale porozumienie osób związanych z tymi podmiotami.

Tymczasem Polskie Stronnictwo Ludowe zawiązało w Katowicach nieformalną koalicję z Koalicja Obywatelską i Nową Lewicą, w efekcie której osoby związane z PSL startują pod szyldem Koalicji Obywatelskiej. Te środowiska nie mają włąsnego kandydata na prezydenta miasta Katowice, a liderzy Koalicji Obywatelskiej wyrazili poparcie dla Marcina Krupy, obecnego prezydenta.  

W wyborach do Rady Miasta Katowice i na prezydenta miasta Katowice nie ma zarejestrowanego komitetu Trzeciej Drogi.

Wspólny koalicyjny komitet pod nazwą Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe zarejestrowany jest jednak w wyborach do sejmików wojewódzkich. Osobne komitety na poziomie wyborów do sejmików wojewódzkich mają także: Lewica, czyli formalna koalicja Nowej Lewicy i Partii Razem, oraz Koalicja Obywatelska, w skład której wchodzi Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Zieloni.

Czym jest Trzecia Droga?

Trzecia Droga to koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego, która została zawiązana przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Koalicja powstała wiosną 2023 roku, jako współpraca dwóch partii o charakterze chadeckim. 

W wyborach 15 października 2023 roku Trzecia Droga uzyskała wynik 14,4%, co dało jej liczbę 65 mandatów w Sejmie 11 mandatów w Senacie. Po wyborach w Senacie powstał wspólny klub pod nazwą Trzecia Droga, jednak w Sejmie partie utworzyły dwa osobne kluby, z czego oba zawierają człon z nazwą koalicji. Klub parlamentarny Polska 2050 – Trzecia Droga liczył po wyborach 33 posłów, a klub Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga 32 posłów.

Koalicja wyborcza według kodeksu wyborczego i w praktyce

W trakcie każdych wyborów partie polityczne i lokalne ugrupowania mogą zawiązywać koalicje wyborcze, jednak według artykułu 87 Kodeksu Wyborczego jedna partia może być w tylko jednej formalnej koalicji. Ugrupowania polityczne zawiązują jednak nieformalne koalicje i porozumienia, w efekcie których członkowie jednej partii mogą startować z list wyborczych innego ugrupowania.

Czy Dawid Durał ma poparcie Trzeciej Drogi?

Dawid Durał uzyskał poparcie Polski 2050 Szymona Hołowni, a więc połowy formalnej koalicji pod nazwą Trzecia Droga. Wypowiedź prezydent Krupy względem swojego konkurenta można uznać za manipulację mającą na celu obniżenie rangi kandydata, jako osoby nie potrafiącej uzyskać szerszego poparcia.

Tekst powstał w ramach wydarzenia Weryfikaton – czyli maratonu sprawdzania informacji przed wyborami samorządowymi. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Demagog, a partnerem – Google News Initiative.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.