Czy Katowice są jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich miast?

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa w Rozmowie poranka Radia Piekary stwierdził, że Katowice są jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich miast. Czy to prawda?

Miasto Katowice w rankingach

Katowice wielokrotnie pojawiają się w rankingach miast: są liderem rankingu najlepszych miast do życia przeprowadzonego przez Business Insider czy Rankingu Gmin Województwa Śląskiego przeprowadzone przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym. W lutym 2024 roku ukazał się ranking “Top 10 Large European Cities of the Future 2024 – fDi Strategy”, w którym Katowice zajmują wysokie miejsca w kategoriach: efektywności kosztowej i dużych europejskich miast przyszłości. Nie ma jednak jednoznacznego rankingu rozpoznawalności miast.

Ekwiwalent reklamowy jako miernik popularności?

Inną próbą określenia rozpoznawalności marki miasta Katowice może być sprawdzenie ekwiwalentu reklamowego pozyskanego w ramach prowadzonych kampanii promocyjnych. Przykładowo w kampanii promocyjnej z okazji 50. urodzin hali widowiskowo-sportowej Spodek, Katowice oszacowały ekwiwalent reklamowy na poziomie 1,8 mln zł z publikacji medialnych i 1,2 mln zł ze wzmianek w mediach społecznościowych. Natomiast ekwiwalent reklamowy miasta Katowice w ramach festiwalu popkulturalnego Serialis z 2016 roku oszacowany został na 1 456 070 zł. Dla porównania, według danych z raportu “Letnie festiwale muzyczne” przygotowanego przez Agencję public relations Grupa PRC oraz PRESS SERVICE Monitoring Mediów z 2016 roku, festiwal Open’er wygenrował ekwiwalent reklamowy na poziomie 41 mln zł (przy 4 mln zł wydanych przez miasto Gdynia). 

Ekwiwalent reklamowy to wskaźnik wyceniający wartość publikacji, gdyby miały one być reklamą. 

Rozpoznawalność miasta to rzecz względna

Trudno jednoznacznie zbadać i określić rozpoznawalność marek miast. Można próbować mierzyć zainteresowanie inwestorów, wskaźniki dotyczące jakości życia, nie ma jednak wiarygodnych i pełnych danych nt. rozpoznawalności marek miast.

Tekst powstał w ramach wydarzenia Weryfikaton – czyli maratonu sprawdzania informacji przed wyborami samorządowymi. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Demagog, a partnerem – Google News Initiative.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.