„Velostrada czy patodeweloperka na Burowcu?” Protest mieszkańców

Fundacja Rzecz Społeczna popiera mieszkanki i mieszkańców Burowca w ich staraniach o utrzymanie korytarza urbanistycznego, który w przyszłości może służyć społeczności całej Metropolii jako fragment velostrady Katowice – Sosnowiec.

Już w ten czwartek Radne i Radni Katowic podejmą decyzję, czy wąski pas po kolei piaskowej pomiędzy osiedlem Zimowym i osiedlami Mieszkanie Plus również zostanie zabudowany – na podstawie wniosku 2/2023 w ramach „lex deweloper”. Każdy głos popierający wniosek dewelopera oddala wizję Metropolii GZM o przeprowadzeniu tam autostrady rowerowej.

W czwartek od 10.30 do 11.00 będziemy pod Urzędem Miasta, żeby protestować:
– przeciwko tej patodeweloperce krytykowanej przez czołowych polskich urbanistów;
– przeciwko lekceważeniu głosów mieszkańców i mieszkanek, rodzin sąsiadujących z tym terenem;
– przeciwko niekonsekwencji Urzędu Miasta Katowice, który z jednej strony podpisuje „Ramowy program realizacji metropolitalnych dróg rowerowych w obszarze GZM” (24.02.2021) oraz porozumienie 10 gmin dotyczące budowy 8 velostrad o długości 120 km w tym velostrady Katowice-Sosnowiec (20.05.2022), zaś z drugiej strony bezkrytycznie popiera chronologicznie późniejszy wniosek dewelopera.

Nasze postulaty:

  • NIE zgadzamy się na tzw. zabudowę łanową korytarza urbanistycznego i ekologicznego!
  • NIE zgadzamy się na budowę 48 szeregowych domków (96 mieszkań), drogi i 144 miejsc parkingowych w wąskim pasie o szerokości 30m!
  • NIE zgadzamy się na zaprzepaszczenie szansy na poprowadzenie w tym miejscu velostrady Katowice-Sosnowiec jako realnej alternatywy dla zatłoczonej i wypadkowej S86!
  • NIE zgadzamy się na lekceważenie reprezentatywnego głosu mieszkanek i mieszkańców, którzy wielokrotnie wyrażali swój sprzeciw: 734 głosy przeciwne wobec 1 głosu za w konsultacjach społecznych 1-22.02.2023; jednomyślna uchwała Rady Dzielnicy nr 15 Szopienice-Burowiec negatywna wobec wniosku dewelopera 8.02.2023; pisemna, negatywna opinia Rady Dzielnicy nr 14 Dąbrówka Mała: 20.02.2023.

Cytując samą specustawę mieszkaniową:

reprezentatywne stanowisko mieszkańców BRAĆ MUSZĄ pod uwagę radni podejmując decyzję, w formie uchwały, o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/762282388554631 

Fundacja Rzecz Społeczna

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.