Czy Dawid Durał nie głosował za budżetem miasta?

Walczący o reelekcję prezydent Katowic Marcin Krupa, zapytany – w wywiadzie dla Radia Piekary – o pomysły swojego kontrkandydata Dawida Durała, odpowiedział, że przykre jest mówienie o naprawianiu miasta, kiedy nie głosuje się za jego budżetem.  Czy rzeczywiście obecny radny nie popiera projektów budżetowych?

Co oznacza „głosowanie za budżetem”?

Nie ma jednej odpowiedzi na tak postawione pytanie – organ uchwałodawczy, jakim w Katowicach, na mocy art. 15 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, jest rada miasta, może bowiem głosować za budżetem w paru przypadkach. Każdy z nich reguluje Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Kompetencje rady miasta nie ograniczają się do przyjęcia (bądź nie) projektu uchwały budżetowej, o którym wspomina chociażby art. 239 ustawy.  Rada miasta decyduje także m.in. o uchwaleniu prowizorium budżetowego (art. 241 ustawy) czy o udzieleniu absolutorium wykonawcy budżetu (art. 271 ustawy). 

Jak głosował Dawid Durał?

Jak wynika z powyższego, głosowanie za budżetem miasta” jest pojęciem nieprecyzyjnym – może obejmować nie tylko uchwałę projektu na kolejny rok budżetowy, lecz także wszystkie uchwały dotyczące finansów gminy. Prześledźmy zatem, jak w sprawie budżetu głosował radny Dawid Durał, począwszy od głosowań ubiegłorocznych.

Z analizy imiennych wyników głosowań na poszczególnych sesjach Rady Miasta Katowice wynika, że kontrkandydat aktualnego prezydenta Katowic rzeczywiście wstrzymał się od głosu w głosowaniu nad budżetem miasta na 2024. Dawid Durał poparł jednak projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2022 rok, a także zagłosował za” w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Katowice za 2022 rok.

Stwierdzenie, że Dawid Durał nie głosuje za budżetem jest wobec tego nieprawdziwe – zatwierdził chociażby jego wykonanie.

Poprzednie głosowania za budżetem

Jako że z wypowiedzi Marcina Krupy nie wynika, którego okresu kadencji wypowiedź ta dotyczy, prześledźmy starsze, zeszłoroczne głosowania Dawida Durała. Z analizy imiennych wyników głosowań wynika, że istnieje schemat decyzji, które w radzie miasta podejmuje Durał – w głosowaniu nad budżetem miasta na 2023 rok kandydat na prezydenta także, jak w roku 2023, wstrzymał się od głosu.

Z kolei w roku 2022 w głosowaniach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2021 rok oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Katowice za 2021 rok, jak w roku następnym, zagłosował za”. 

Dawid Durał nie głosuje za budżetem miasta?

Jeśli przyjmiemy, że wypowiedź Marcina Krupy dotyczy jedynie uchwalania projektu budżetu na każdy kolejny rok, rzeczywiście – kontrkandydat obecnego prezydenta Katowic w więcej niż jednym głosowaniu wstrzymywał się od głosu. 

Gdyby więc Marcin Krupa powiedział, że Dawid Durał nie głosował za uchwałą budżetową na rok 2024, byłoby to zdanie prawdziwe. Użyte przez prezydenta Katowic sformułowanie jest jednak na tyle nieprecyzyjne, że może pozostawiać błędne, negatywne, wrażenie na temat działalności Dawida Durała w Radzie Miasta.

Tekst powstał w ramach wydarzenia Weryfikaton – czyli maratonu sprawdzania informacji przed wyborami samorządowymi. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Demagog, a partnerem – Google News Initiative.

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok

Redaktorka. Prowadząca dział Śląska Opinia o Kulturze i podcast Szum Sporego Miasta.