Autonomiści, kultura i sejmik śląski. Gość: Marek Nowara

W jakiej konfiguracji RAŚ idzie do wyborów? Jak powinno działać Muzeum Śląskie? Jak powinna być finansowana kultura w regionie? 

Rozmawiają: Sebastian Pypłacz i Marek Nowara, kandydat RAŚ do Sejmiku Śląskiego.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.