5800 tirów pełnych drzew wyjeżdża z polskich lasów każdego dnia

Jutro Międzynarodowy Dzień Lasów.  Z tej okazji Greenpeace zwraca uwagę, że mimo deklaracji rządu o planach wyłączenia z wycinek 20 procent powierzchni lasów, każdego dnia wyjeżdża z nich ponad 5800 tirów pełnych drzew.

Tymczasowe ograniczenia wycinek nie uchronią najcenniejszych lasów przed dewastacją.  Rząd Donalda Tuska zadeklarował trwałe wyłączenie z wycinek 20 procent polskich lasów. Domaga się tego większość Polek i Polaków. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wykorzystało pierwsze 100 dni na podtrzymanie tej deklaracji, jednak kroki podjęte przez ministerstwo w ostatnich miesiącach nie wystarczą, by zatrzymać machinę zniszczenia rozpędzoną w poprzednich latach przez rząd PiS.  

– W polskich lasach ciągle słychać ryk pił. Każdego dnia wyjeżdża z nich ponad 5800 tirów wypełnionych drewnem. Drzewa wciąż są wycinane na obszarach, które powinny zostać objęte ochroną. Wyłączenie z wycinek 20 procent lasów cennych przyrodniczo i społecznie pozwoli na zaspokojenie potrzeb branży drzewnej i jednocześnie oszczędzi najcenniejsze kompleksy leśne – dla przyrody i ludzi – mówi Aleksandra Wiktor, koordynatorka kampanii przyrodniczych w Greenpeace.  

Za postulatem ochrony 20 procent lasów opowiedziało się społeczeństwo w wyborach. Z badania przeprowadzonego na początku marca wynika, że aż ⅔ Polek i Polaków chce pilnej realizacji tego zobowiązania.  

– Nie ma żadnych przeszkód, aby wiceminister Mikołaj Dorożała, odpowiedzialny za ochronę przyrody, już teraz spełnił obietnicę koalicji rządzącej. Można to zrobić na podstawie dostępnych danych o wieku czy stopniu naturalności lasu. Pierwsze sto dni było, jak rozumiemy, rozgrzewką, teraz czas na zwiększenie ambicji i realną ochronę ⅕ polskich lasów! – dodaje Aleksandra Wiktor.  

Rekomendacje Greenpeace: Pilne wprowadzenie tymczasowego wstrzymania wycinek na 20% powierzchni polskich lasów, zgodnie z deklaracjami zawartymi w umowie koalicyjnej, na podstawie dostępnych danych i kryteriów zaproponowanych przez współpracujący z ministerstwem zespół ekspercki. Wyłączenia powinny obejmować lasy najcenniejsze przyrodniczo oraz lasy ważne społecznie. Pilne wypracowanie rozwiązań, które pozwoliłyby w sposób trwały wyłączyć 20% lasów z wycinek, m.in. w oparciu o prace okrągłego stołu leśnego, uwzględniającego wszystkie zainteresowane strony. 

Opracowanie nowych, przystosowanych do zmieniającej się sytuacji społecznej oraz wyzwań związanych z kryzysem przyrodniczo-klimatycznym zasad gospodarki leśnej, zmierzających do lepszej ochrony przyrody we wszystkich polskich lasach, zgodnie m.in. z postulatami Manifestu Leśnego oraz zobowiązaniami Polski wynikającymi z unijnej strategii ochrony bioróżnorodności i międzynarodowej konwencji ws. ochrony bioróżnorodności. 

Na stronie ChronmyLasy.pl można podpisać petycję na rzecz pilnego wyłączenia 20 procent lasów z wycinek.

Greenpeace

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.