Powiat Bielski z tytułem „Zdrowy Samorząd” za przesiewowe badania słuchu u pierwszaków

Program badań przesiewowych słuchu dla pierwszoklasistów, opracowany i zrealizowany w minionym roku szkolnym przez urzędników Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej wśród najlepszych zdrowotnych programów samorządowych w kraju! Nagrodę – statuetkę „Zdrowy Samorząd” odebraliśmy na uroczystej gali 9. Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach. 

Rada Konsultacyjna, składająca się z lekarzy i managerów ochrony zdrowia

oceniała 113 programów zdrowotnych, zgłoszonych przez 55 samorządów. 

W kategorii Zdrowy Powiat nagrodzono 3 powiaty. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej doceniono za realizację „Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego w roku szkolnym 2022/2023”.W badaniu uczestniczyły 53 szkoły podstawowe, przebadaliśmy niespełna 80%kwalifikowanej populacji. Program obejmował m.in.: badanie słuchu metodą, którapozwoliła określić rodzaj i głębokość upośledzenia tego zmysłu oraz postawienie diagnozy przez lekarza; omówienie uzyskanego wyniku badania, a gdy zachodziła taka potrzeba wystawienie skierowania z zaleceniami celem dalszej diagnostyki i leczenia.

„Prawie 12% dzieci zostało skierowanych do dalszej diagnostyki i leczenia. Co równie ważne, w naszych działaniach edukacyjnych wzięli udział także dorośli, a więc rodzice i opiekunowie oraz nauczyciele”- mówi Lucyna Majewska, szefowa wydziału zdrowia w bielskim starostwie, która odbierała statuetkę wraz z Haliną Kopeć, sekretarzem powiatu. 

Starosta bielski Andrzej Płonka podkreśla, że starania o realizację programu trwały  długo. „Trzeba było uzyskać opinię ministra zdrowia, a potem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jesteśmy po pilotażu i w związku z odsetkiem dzieci skierowanych do dalszych badań i zainteresowaniem rodziców zdecydowaliśmy z Radą Powiatu, że program trzeba kontynuować”- mówi starosta bielski Andrzej Płonka. 

Program kosztował ok. 164 tys. zł, z czego większość pochodziła z budżetu powiatu. Badania wykonał Szpital św. Łukasza z Bielska-Białej. Pilotaż był jednoroczny. 

Organizatorami ogólnopolskiego konkursu są redakcje: Rynku Zdrowia i Portalu Samorządowego. Jego głównym celem jest wyróżnienie samorządów, które w sposób najbardziej efektywny realizują zadania związane z profilaktyką różnych chorób i edukacją zdrowotną. Uczestnikami konkursu mogą być jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa. Statuetki przyznawane są w 3 kategoriach: Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat i Zdrowe Województwo.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej 

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.