Gliwice: Nowy bus dla przedszkolaków z niepełnosprawnościami

110 tys. zł pozyskały Gliwice z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup nowego mikrobusu dla Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Słowackiego prowadzonego przez Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. 9-osobowy pojazd kosztował ponad 194 tys. zł. Będzie woził najmłodszych gliwiczan z niepełnosprawnościami na zajęcia, spotkania i wycieczki.

Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym od lat prowadzi wielospecjalistyczne i kompleksowe działania na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami skupione przy Gliwickim Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym przy ul. Słowackiego 58b. Działa tam Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci Niepełnosprawnych, Gliwicki Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (GORW) oraz Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny (GOAR). Placówka prowadzi też zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz placówkę medyczną, realizującą świadczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia i zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Każdego dnia specjaliści – nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, neurologopedzi, fizjoterapeuci i terapeuci ćwiczą, rehabilitują i prowadzą zajęcia edukacyjne z dziećmi niepełnosprawnymi i zagrożonymi niepełnosprawnością. Najmłodsi mają zapewnioną opiekę lekarską i pielęgniarską, a ich rodziny mogą korzystać z konsultacji i terapii rodzinnej. Przez 37 lat działalności placówka pomogła tysiącom dzieci.

Ważne wsparcie

Zajęcia w Przedszkolu odbywają się od poniedziałku do piątku. Dzieci uczestniczą w zajęciach wychowawczo-dydaktycznych, terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz w zajęciach indywidualnych z pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej czy z fizjoterapeutą. Nabyte w Przedszkolu umiejętności pomagają im kontynuować naukę w szkole specjalnej, integracyjnej czy powszechnej. Aby ułatwić im korzystanie z zajęć i rehabilitacji  oraz sprawny i bezpieczny dowóz dzieci do przedszkola i do domu, Miasto Gliwice podjęło kroki umożliwiające zakup nowego 9-osobowego busa. 

– Nowy bus umożliwi też organizację wycieczek dla dzieci, a dzięki temu szerszy udział przedszkolaków w życiu lokalnej społeczności, a także integrację, współpracę z innymi placówkami oraz udział w ciekawych wydarzeniach miasta. Dodatkowo, poprzez możliwość dowozu dzieci do Przedszkola, rodzice dzieci mają możliwość wykonywania pracy zarobkowej i poprawienia sytuacji materialnej rodziny – mówi Klaudia Bera, zastępca naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, pełnomocnik Prezydenta Miasta Gliwice do spraw osób z niepełnosprawnościami.

Na zakup busa Miastu Gliwice pozyskało 110 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III – obszar D likwidacja barier transportowych”. Resztę środków dołożyło Stowarzyszenie. Całkowita wartość pojazdu to 194 204,70 zł. To już drugie auto, które otrzymało Stowarzyszenie dzięki staraniom Miasta. Poprzednie zostało przekazane na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami w 2020 r. 

Dodatkowo SKPON, jako podmiot prowadzący działalność leczniczą w latach 2019-2021, otrzymał od miasta wsparcie finansowe w formie dotacji w kwocie niemal 34 tys. zł. na modernizację pomieszczeń, instalację klimatyzatorów i montaż ewakuacyjnych schodów zewnętrznych, które zwiększyły bezpieczeństwo dzieci z niepełnosprawnościami przebywające w budynku.
Każdego roku Miasto przekazuje też na cele Społecznego Komitetu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym dotacje. Tylko w 2023 r. było to 6,4 mln zł. 

Więcej informacji na temat działalności ośrodka można znaleźć na stronie internetowej: http://www.gcer.pl

UM Gliwice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.