Ruda Śląska: „Jeśli echo ich głosów zamilknie, zginiemy”

Rusza dziesiąta, jubileuszowa edycja ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca br., a 17 kwietnia br. finaliści zaprezentują się podczas gali finałowej w Śląskim Teatrze Impresaryjnym w Rudzie Śląskiej. Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Stowarzyszenie „Rodzina więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska. Konkurs został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jest formą oddania hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu. Jak mówi Maria Lorens, pomysłodawczyni konkursu oraz córka byłej więźniarki KL Ravensbrück Katarzyny Matei – „Jeśli echo ich głosów zamilknie, zginiemy”.

Zadaniem każdego z uczestników konkursu jest wybór i przygotowanie recytacji dwóch utworów: jednego wiersza i jednego fragmentu prozy z podanego przez organizatorów spisu, który zawiera przede wszystkim wspomnienia więźniarek KL Ravensbrück. Z tych zbiorów pochodzi też hasło przewodnie konkursu: „Człowiek w niewoli staje się jak ptak, któremu połamano skrzydła. Taki ptak najczęściej umiera”. Autorką tych słów jest była „ravensbrüczanka” – Maria Rutkowska-Kurcyusz.

Zgłoszenia do konkursu na podstawie elektronicznie wypełnionej karty zgłoszenia przyjmowane są przez właściwych terytorialnie koordynatorów konkursu do 15 marca br. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w konkursie, będą mieli za zadanie wybrać i przygotować recytację dwóch utworów: jednego wiersza i jednego fragmentu prozy w oparciu o wyznaczone publikacje. Półfinały konkursu odbywać się będą w dniach 18, 19, 20, 21 lub 22 marca br– dokładny termin oraz miejsce poda właściwy terytorialnie koordynator konkursu/organizator półfinału. Komisje konkursowe w etapie półfinałowym wyłonią finalistów, którzy wezmą udział w Gali Finałowej.

Gala Finałowa odbędzie się 17 kwietnia 2024 r. w Śląskim Teatrze Impresaryjnym im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. Nagrodą główną w konkursie dla wszystkich finalistów i ich opiekunów będzie wyjazd i odwiedzenie Miejsca Pamięci i Przestrogi Ravensbrück w Niemczech w dniach 24-27 maja br.

Wszystkie szczegółowe informacje, w tym regulamin i karta zgłoszenia, znajduję się na stronie: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/katowice/konkursy-i-projekty/ogolnopolski-konkurs-re.

Podstawę do ogłoszenia konkursu stanowi uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego KL Ravensbrück.

Urząd Miasta Ruda Śląska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.