Sejm i komisje. Najważniejsze fragmenty dostępne na naszym YouTube

Natalia Wrocławska
Natalia Wrocławska

Prezeska stowarzyszenia BoMiasto.