Rybnik: Granty na sport i kulturę fizyczną

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostały ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku z zakresu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Przypomnijmy: 5,5 miliona złotych – tyle miasto Rybnik zabezpieczyło na wspieranie stowarzyszeń i klubów sportowych w projekcie budżetu na 2024 rok. Kwota wynika z przyjętego przez radnych w 2021 roku „Programu współpracy z klubami sportowymi w Rybniku”.

Pieniądze te będą dystrybuowane poprzez dwa konkursy grantowe, w oparciu o „Ustawę o sporcie” i „Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Rybnicka Rada Sportu, na prośbę klubów sportowych, apelowała o jak najszybsze ogłoszenie konkursu na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której kluby pozostaną bez wsparcia w dwóch pierwszych miesiącach nowego roku, kiedy to przedstawiciele sportów halowych generują najwięcej kosztów. Sugestia ta została uwzględniona – konkursy grantowe zostały ogłoszone.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej:

• Konkurs na realizację w 2024 r. zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
 

• Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Warto podkreślić, że dodatkowe środki, 1,5 mln złotych, zostaną przeznaczone na promocję Miasta Rybnika poprzez sport. To oznacza, że do stowarzyszeń i klubów sportowych trafi 2 mln więcej niż w roku 2023 roku.

Urząd Miasta Rybnik

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.