Rybnik: Kolejowa czeka na lokatorów

Już wkrótce do dyspozycji mieszkańców oddane zostaną 32 mieszkania komunalne zlokalizowane w dwóch nowo wybudowanych blokach przy ul. Kolejowej.

W każdym z budynków powstanie 16 mieszkań komunalnych o metrażach od 36 do 65 m2. Budynki wyróżnia nowoczesna konstrukcja, jasna elewacja, ekologiczne ogrzewanie i standard multi-komfort. Budynki będą energooszczędne, mieszkańcy będą też mogli liczyć na komfort akustyczny.

– Przy budowie stosowane są wysokiej jakości materiały, dzięki którym koszty eksploatacyjne będą niższe – przekonuje Artur Gliwicki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. – Budynki wykończone są od zewnątrz i wewnątrz, wyposażone w niezbędne urządzenia i armaturę. Zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej i wodociągowej oraz energetycznej – dodaje.

Dwa nowe bloki, których bryły uzupełniły przestrzeń ulicy Kolejowej, doskonale wpisują się w istniejącą zabudowę. W tej chwili trwają tam jeszcze prace związane z zagospodarowaniem terenu: ułożono już część nawierzchni parkingowej i chodników przy budynkach. W trakcie prac niwelacyjnych wynikła konieczność wykonania muru oporowego z barierką ochronną wzdłuż ulicy. Zabezpieczono w ten sposób różnicę poziomów terenu pomiędzy zaprojektowanymi parkingami, a istniejącym chodnikiem.

Przekazanie budynku do użytkowania planowane jest na przełomie maja i czerwca, czynsz będzie wynosił 11,55 zł/m2. Znajdujące się w budynkach lokale zostaną przeznaczone dla osób znajdujących się na liście uprawnionych do zawarcia umowy najmu mieszkania komunalnego na czas nieoznaczony. 

– Konsekwentnie poszerzamy ofertę mieszkaniową Rybnika – mówi prezydent Piotr Kuczera. – Co ważne, staramy się, by była ona różnorodna, a przez to dostępna dla osób o różnej sytuacji materialnej. Stąd budowa lokali socjalnych na ul. Kadłubka, bloków z mieszkaniami komunalnymi na ul. Kolejowej, adaptacja kamienicy przy ul. Bolesława Chrobrego czy wreszcie inwestycje w budownictwo mieszkaniowe, realizowane przez spółkę TBS, na ul. Hallera, a docelowo również przy ul. Okulickiego i Sztolniowej – wymienia prezydent.

Wartość inwestycji przy ul. Kolejowej to 9 553 435,03 zł brutto. Miasto otrzyma 2 230 308,9 zł bezzwrotnej dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawcą robót jest Firma REMONT-EX Sp. z o.o. z Rybnika.

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.