18 listopada w całej Europie obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, a w dniach 18-24 listopada przypada Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. Obie kampanie mają na celu zwrócenie uwagi na problem narastania oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u ludzi.

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EAAD, ang. European Antibiotic Awareness) został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską. Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week) ustanowiła w 2015 roku Światowa Organizacja Zdrowia.

Propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków ma na celu ograniczenie zjawiska antybiotykoodporności, która stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i życia nas wszystkich. Należy pamiętać, że skuteczność antybiotyków, a tym samym możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych, w dużej mierze zależy od ich rozsądnego stosowania.

W tym roku organizatorzy kampanii zwrócili szczególną uwagę na cele określone w przyjętym w czerwcu 2023 roku zaleceniu Rady Unii Europejskiej w sprawie wzmocnienia działań UE na rzecz intensyfikacji działań w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia Jedno zdrowie. Podejście to zakłada działania na rzecz współpracy wielu dyscyplin, na szczeblu krajowym i globalnym, w celu osiągnięcia optymalnego zdrowia dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Szczegółowe informacje na temat kampanii: www.antybiotyki.edu.pl

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.