Ruda Śląska: Przebudowa „deszczówki” w Halembie zakończona

Zakończyła się przebudowa kanalizacji deszczowej w Rudzie Śląskiej – Halembie w rejonie ulic: Solidarności, Miodowej, Racławickiej, Kosynierów, Zamenhofa, Olszynowej i Międzyblokowej. Inwestycja kosztowała ponad 21,3 mln zł i jest ona częścią projektu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy krople deszczu”, na który miasto pozyskało ponad 27 mln zł dofinansowania ze środków unijnych.

– Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Solidarności to jedna z najważniejszych i najpotrzebniejszych inwestycji w dzielnicy Halemba, ponieważ dotychczasowa infrastruktura w tym rejonie była już wyeksploatowana i nie mogła sprawnie funkcjonować. Stanowiła także zagrożenie dla przebiegających nad nią dróg – podkreśla Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej. – Zdaję sobie sprawę, że przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w centralnej części dużego osiedla i z tego powodu wiązało się z różnymi utrudnieniami w korzystaniu z dróg i chodników – dodaje.

Warto wspomnieć, że wody odprowadzane z tego terenu (gdzie przeważa zabudowa wielorodzinna) do rzeki Kłodnicy to wody opadowe i roztopowe z dróg, chodników, parkingów, dachów i terenów zielonych, które zawierają zanieczyszczenia w postaci piasku, żwiru, kamieni, liści, śmieci ulicznych oraz resztek paliw, olejów i opon. Dlatego przed wylotami do Kłodnicy powstały urządzenia podczyszczające, czyli separatory węglowodorów z osadnikami. Dzięki temu jakość odprowadzanej wody będzie zgodna z obowiązującymi normami. Same wyloty mają większą niż obecnie średnicę i skorygowane nachylenie. Przebudowanych zostało ponad około 4,5 km sieci kanalizacyjnej. W zakres inwestycji weszło też 189 studni i 121 wpustów.

Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej wyremontowano nawierzchnię dróg, chodników i parkingów. Inwestycja związana z budową kanalizacji deszczowej w Halembie została podzielona na dwa zadania. Pierwsze dotyczyło zlewni „Miodowa”. Drugie objęło obręb zlewni „Międzyblokowa”. Łączny koszt obu zadań to ponad 21,3 mln zł.

Inwestycja w Halembie to część większego projektu pod nazwą „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu”, na który miasto pozyskało ponad 27 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. – Przypomnę, że nasz wniosek o dotację dla tego przedsięwzięcia znalazł się na drugim miejscu w gronie 23 najlepszych projektów z całej Polski, którym w 2019 roku przyznano dofinansowanie – zaznacza Jacek Morek, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej aktualnie eksploatuje 6 pompowni wody, 50 przepompowni ścieków oraz 3 oczyszczalnie ścieków: „Halemba-Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”. Spółka zarządza 341,1 km kanałów, z czego 136 km to kanalizacja deszczowa. Sieć wodociągowa ma 452,8 km.

W sumie w ramach realizowanego projektu w Rudzie Śląskiej wybudowane lub przebudowane zostało ponad 12 km sieci kanalizacji deszczowej. Powstało także 15 zbiorników retencyjnych. Wszystkie te inwestycje pozwolą na retencję ok. 14,8 mln litrów wody.

Urząd Miasta Ruda Śląska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.