Siemianowice Śląskie: Od 1 stycznia 2024 nie będzie możliwe oddanie odpadów bez posiadania karty PSZOK

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Naszego Miasta został wprowadzony system elektroniczny kart PSZOK. Jednym z głównych założeń jest skrócenie procesu weryfikacji naszych mieszkańców podczas oddawania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Dotychczas wszelkie formalności były dokonywane w formie papierowej, co w niektórych przypadkach bywało czasochłonne, natomiast idąc z duchem czasu postanowiliśmy za pomocą systemów elektronicznych- skrócić ten czas do minimum.

Od 01.01.2024 r. nie będzie możliwe oddanie odpadów bez posiadania karty PSZOK. Każdy mieszkaniec zainteresowany korzystaniem z PSZOK-a, będzie zobowiązany do jej okazania. System monitoruje głównie ilości oddanych odpadów, które są objęte limitami na rok kalendarzowy, a są to opony samochodowe w ilości 10 sztuk oraz gruz w ilości do 1 tony/ 3m3 na gospodarstwo domowe.

Aby uzyskać kartę należy wypełnić jednorazowo wniosek.

  • Właściciel domu jednorodzinnego składa tylko wniosek na podstawie, którego pracownicy weryfikują złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • W przypadku właściciela mieszkania do wniosku należy dołączyć potwierdzenie, że w czynszu opłaca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Siemianowice Śląskie
  • Gdy to konieczne- pełnomocnictwo

Dokumenty można złożyć oraz wypełnić z pomocą pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta przy ulicy Michałkowickiej 105 w pokoju 014 oraz na PSZOK-u przy ulicy Wyzwolenia 18 E.

Przypominamy, że PSZOK to nie tylko miejsce odbioru odpadów, które są limitowane. Można dostarczyć również wielkogabaryty, baterie, akumulatory, przeterminowane leki, farby lakiery, odpady niebezpieczne takie jak oleje silnikowe, lakiery, rozpuszczalniki oraz wiele innych segregowanych odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego.

Odpowiednia segregacja, a co najważniejsze sposób ich utylizacji sprzyja ochronie środowiska. Wspólnie zadbajmy o nasze podwórka i najbliższe otoczenie w sposób prawidłowy oraz legalny. Zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej pod nr tel.  (32) 760-54-54/93/94 oraz mailowo:

ir-go@um.siemianowice.pl, gdy nasuwają się jakiekolwiek pytania.

UM Siemianowice Śląskie

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.