Bytom członkiem Śląskiego Centrum Transformacji Ekosystemów Zurbanizowanych

Podczas Międzynarodowego Kongresu Naukowo-Technicznego w Gliwicach prezydent Mariusz Wołosz podpisał porozumienie, na mocy którego Bytom stał się członkiem Śląskiego Centrum Transformacji Ekosystemów Zurbanizowanych.

Porozumienie o ustanowieniu centrum podpisali w poniedziałek, 11 września także: gmina Zabrze, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Uniwersytet Śląski oraz Instytut Techniki Górniczej Komag.

Działalność centrum będzie miała na celu m.in. dokumentację i gromadzenie informacji o zasobach przyrody ekosystemów terenów zurbanizowanych oraz zarządzanie środowiskiem przyrodniczym oraz gospodarką zasobami przyrody w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauk przyrodniczych i środowiskowych.

Porozumienie zakłada też opiniowanie aktów prawnych oraz dokumentów planistycznych szczególnie w zakresie specyficznych pod względem przyrodniczym terenów miejskich, a także popularyzowanie wśród mieszkańców miast wiedzy dotyczącej specyfiki procesów przyrodniczych i usług ekosystemowych.

Koordynatorem Śląskiego Centrum Transformacji Ekosystemów Zurbanizowanych jest Instytut Techniki Górniczej Komag.

Porozumienie dla środowiska 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku nasze miasto podpisało porozumienie o partnerstwie strategicznym z przedstawicielami Instytutu Techniki Górniczej oraz Zakładem Doskonalenia Kadr Komag.

Celem porozumienia jest współdziałanie partnerów w procesach transformacji nieruchomości pogórniczych, transformacji energetycznej oraz adaptacji do zmian klimatu. Prezydent Mariusz Wołosz mówił wówczas o wyzwaniach, jakie stoją przed miastami o pogórniczej tożsamości.

– Przemiana takich miast jak Bytom wymaga wizji, wokół której skoncentruje się wiele podmiotów, zwłaszcza z dziedziny naukowo-badawczej. Jestem przekonany, że współpraca, jaką nawiązaliśmy z kolejnymi parterami jest następnym krokiem w stronę dobrej transformacji miasta – mówi prezydent Mariusz Wołosz.

Urząd Miejski w Bytomiu

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.