Rzeki powinny być priorytetem nowego Ministerstwa Klimatu? (gość: Mirosław Proppe)

O priorytetach, którymi powinno zająć się nowe Ministerstwo Klimatu rozmawiają Patryk Białas i Mirosław Proppe, WWF Polska.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Patryk Białas
Patryk Białas

Radny Miasta Katowice. Ekspert stowarzyszenia BoMiasto.