„Koniec z prezentami dla Putina”. List aktywistek do Jerzego Buzka

Paliwo kopalne w europejskiej taksonomii – na to nie zgadzają się aktywiści. O politycznym lobbingu i walce z rosyjskim gazem rozmawiają Patryk Białas i Dominika Lasota, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach.

Dominika Lasota nie reprezentuje oficjalnego stanowiska Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Patryk Białas
Patryk Białas

Radny Miasta Katowice. Ekspert stowarzyszenia BoMiasto.