Główna Wiadomości Opinie Podcasty

Europoseł Łukasz Kohut interweniuje w sprawie CPK

Poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut zwrócił się z interwencją do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie działań podejmowanych przez Spółkę Skarbu PaństwaCentralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., nad którą nadzór właścicielski sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. CPK Pan Marcin Horała. Spółka złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii kolejowej z Katowic do granicy państwa. Wniosek, który w gruntownie przeanalizowanej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, nie zawiera ani jednego słowa o liczbie budynków przeznaczonych do wyburzenia i mieszkańców do wysiedlenia. Na prawie 80 km odcinku planowanej inwestycji.

„Szanowny Panie Premierze!  

Z coraz większym niedowierzaniem obserwuję działania podejmowane przez Spółkę Skarbu Państwa Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., nad którą nadzór właścicielski sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. CPK Pan Marcin Horała. Spółka złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii kolejowej z Katowic do granicy państwa. Wniosek, który w gruntownie przeanalizowanej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, nie zawiera ani jednego słowa o liczbie budynków przeznaczonych do wyburzenia 
i mieszkańców do wysiedlenia. 
Na prawie 80 km odcinku planowanej inwestycji. 

Szanowny Panie Premierze, pozwolę sobie przywołać tylko kilka przykładów planowanej w województwie śląskim dewastacji. Przykładów o różnej randze i skali. W wymiarze ludzkim, społecznym: wyburzenie części zabudowy gminy Łaziska Górne, części sołectwa Palowice i Szczejkowice, ponad 120 domostw w kilkutysięcznej społeczności gminy Świerklany, sołectwa Orzesze Zawiść, wywłaszczenia 1500 osób tylko na obszarze 1 km mikołowskiego Osiedla Mickiewicza. W kontekście przyrodniczym: zrujnowanie ekosystemów pocysterskiego Parku Krajobrazowego Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Dolina Jamnej, przecięcie na odcinku 14,5 km krajowego korytarza ekologicznego Lasy raciborskie – Lasy pszczyńskie (KPd-15C), naruszenie historycznych zbiorników wodnych Staw Bies na rzece Szotkówka, Staw Papierok na rzece Kłokocinek oraz zasypanie stawów znajdujących się na terenie Pojezierza Palowickiego. Czy to nie są wystarczające powody, do odstąpienia od projektu? Bo załączone mapy pokazują znacznie szerszy zakres negatywnego oddziaływania inwestycji.

Być może Pan Premier zechciałby również odpowiedzieć, dlaczego Pan Horała przestał promować inwestycję jako strategiczne połączenie na linii Katowice – Ostrawa? Czy przypadkiem inwestycja na obszarze granicznym w Godowie nie zakłóca ekosystemu chronionego przez Wspólnotę Europejską programem Natura 2000? A dokładnie 2 obszarów objętych europejską ochroną. Czy obawiając się stanowczego sprzeciwu ze stronie sąsiada nie pominęliście przypadkiem wątku koniecznej współpracy? Narażając Polskę na kolejny, potencjalnych konflikt z Czechami? 

Panie Premierze, może warto posłuchać Obywatelek i Obywateli? Może w końcu  trzeba wyciągnąć wnioski z wyników ostatnich wyborów parlamentarnych? Bo na pewno warto być przyzwoitym. Tej inwestycji nikt tutaj nie chce – OPAMIĘTAJCIE SIĘ! Tu nie chodzi o kolejne strategiczne projekty, czy urzędnicze sukcesy, a o ludzi i dobytki ich życia. O miejsca o szczególnych walorach środowiskowych, o miejsca odzyskane przez naturę w tym wyjątkowo wyeksploatowanym i  zdegradowanym przez przemysł regionie. Regionie, który przez lata pracował na całą Polskę. Odwagi, cywilnej odwagi Panie Premierze, Pośle z Katowic!

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.