Energia elektryczna pozyskiwana z wód kopalnianych. Hydrogenerator został uruchomiony

W pompowni stacjonarnej „Boże Dary”, na poziomie 416 metrów pod ziemią, uruchomiono hydrogenerator. To unikatowe urządzenie, które umożliwia produkcję na własne potrzeby energii elektrycznej pochodzącej z wód kopalnianych. Spółka Restrukturyzacji Kopalń zapewnia, że „ultranowoczesny hydrogenerator” to „pierwszy taki projekt w Europie i na świecie”.

Z pracą hydrogeneratora, przed rozpoczęciem jego działalności, zapoznali się przedstawiciele zarządu SRK, w tym prezes Janusz Smoliło. Skonsultowano się też z wiceministrem aktywów państwowych, Markiem Wesołym. Projekt został zaakceptowany i wdrożony.

– Wdrażanie w spółce nowych, innowacyjnych rozwiązań ma doprowadzić do oszczędności energii i wpisuje się w kierunki wytyczone przez Komisję Europejską, która wskazała ścieżkę transformacji energetycznej Europy, której celem jest neutralność klimatyczna do roku 2050 – mówił prof. dr hab. Adam Smoliński, wiceprezes ds. innowacji technologicznych i zamówień w SRK.

Przedstawiciele spółki mówią wprost, że hydrogenerator jest dla nich jak „wielka ekologiczna skarbonka”, która pozwala oszczędzać energię. – Dzięki pracy tego urządzenia znacząco zmniejszy się zapotrzebowanie na zewnętrzne dostawy prądu do pompowni, a to przełoży się na mniejsze koszty zakupu prądu i usług dystrybucyjnych. Inwestycja powinna się też szybko zwrócić. Od 16 do 24 października hydrogenerator wyprodukował 25,96 MWh – mówi Mariusz Tomalik, rzecznik prasowy Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Co ciekawe, to nie pierwsze działania związanie z gospodarowaniem wodami kopalnianymi, ponieważ niedawno SRK chwaliła się także podjęciem współpracy przy wdrażaniu tego typu rozwiązań. Podpisano list intencyjny dotyczący zagospodarowania wód kopalnianych oraz ich odsalania wraz z technologią zagospodarowania solanki powstałej w tym procesie.

– Przedstawiciele firm WOFIL oraz Urządzenia i Konstrukcje spotkali się z zarządem Spółki Restrukturyzacji Kopalń, aby przedstawić innowacyjną technologię zagospodarowania zmineralizowanych wód pompowanych przez pompownie należące do SRK oraz materiału odpadowego zgromadzonego na hałdach pogórniczych. Po przedstawieniu założeń technologicznych przez stronę przedsiębiorców prezes zarządu SRK dr. inż. Janusz Smoliło oraz wiceprezes zarządu SRK ds. innowacji technologicznych i zamówień prof. dr hab. Adam Smoliński wraz z przedstawicielami firm WOFIL i Urządzenia i Konstrukcje podpisali list intencyjny oraz umowę o zachowaniu poufności w zakresie podejmowanej współpracy – czytamy w informacji prasowej.

SRK wraz z przejętymi zakładami górniczymi w stanie likwidacji wypompowuje w około 100 mln metrów sześciennych wody rocznie. Część z tych wód (około 4,6 %) odbierane są przez zewnętrzne podmioty do celów przemysłowych i technologicznych. – Pozostała ilość jest zrzucana do cieków powierzchniowych. Innowacyjny projekt prowadzony wspólnie przez firmy WOFIL, Urządzenia i Konstrukcje oraz SRK ma na celu poprawę składu chemicznego i biologicznego ekosystemów wodnych w dorzeczu Wisły i Odry. Takie działanie będzie miało istotne znaczenie dla ochrony środowiska m.in. poprzez sukcesywną likwidację hałd, a w przyszłości może pozwolić na rozwiązanie problemu niedoboru wody, wywołanego zachodzącymi zmianami klimatycznymi – zapewniają przedstawiciele spółki.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.