Zielony Budżet w Katowicach. Rekordowe wyniki czwartej edycji

Po publikacji zadań wybranych do realizacji przez mieszkańców Katowic w Budżecie Obywatelskim, czas na wyniki IV edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice. W 2024 r. zostanie zrealizowanych rekordowe 108 zadań za kwotę blisko 3 mln zł. 

W Katowicach oprócz środków w ramach Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy dysponują dodatkową pulą pieniędzy, które mogą przeznaczyć na swoje pomysły wspierające poprawę środowiska naturalnego w mieście. Łączna wartość obu działań to ponad 20,5 mln zł, z czego 3 mln przeznaczone są na zadania z Zielonego Budżetu miasta Katowice.

– Zielony Budżet stał się elementem wyróżniającym Katowice. To niezwykle ważne narzędzie w zakresie zazieleniania dzielnic i edukacji ekologicznej. O tym jak ważne to zadanie najlepiej świadczy liczba złożonych wniosków. W tym roku było ich 201. Rekordowe 156 wniosków przeszło pozytywną weryfikację dotyczącą możliwości ich realizacji i zostało poddanych ocenie przez powołany w tym celu Zespół Oceniający. Biorąc pod uwagę wyniki prac zespołu i jego rekomendacje, postanowiłem wyznaczyć do realizacji 108 spośród zgłoszonych zadań, przy czym 15 z nich to propozycje ogólnomiejskie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Założenie jest proste – do Zielonego Budżetu mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły tylko z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Każde zadanie jest sprawdzane od strony formalnej, następnie weryfikowane są możliwości jego wykonania. 

– Ponieważ co roku wartość zgłoszonych zadań przekracza środki finansowe przeznaczone na ich realizację rekomendacje, które zadania najpełniej wpisują się w ideę Zielonego Budżetu, wydaje powołany Zespół oceniający mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. – Zespół oceniający wskazał 107 zadań do realizacji, jednak dodatkowo zarekomendował propozycję pt. „Rewitalizacja zieleni w parku Kościuszki”, na które zabrakło środków w puli zadań ogólnomiejskich. Kwota na to zadanie pochodzi z niewykorzystanych środków na zadania lokalne – dodaje.

Zespół oceniający tworzą specjaliści z katowickiego Zakładu Zieleni Miejskiej. Wsparciem w ocenie byli przedstawiciele środowisk naukowych: dr hab. Edyta Sierka, dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, a stronę społeczną reprezentowała Natalia Szyszko – prezes Stowarzyszenia Kurka Wodna. W obradach udział brali także przedstawiciele tych komórek urzędu i jednostek, które oceniały zadania na etapie weryfikacji merytorycznej. 

W 8 dzielnicach zespół oceniający zarekomendował do realizacji wszystkie zadania, które przeszły pozytywną weryfikację merytoryczną, to: Brynów cz. wschodnia–os. Zgrzebnioka, os. Witosa, os. Tysiąclecia, Dąb, Janów – Nikiszowiec, Giszowiec, Piotrowice-Ochojec, Podlesie.

W tegorocznej edycji wśród zadań wybranych z propozycji mieszkańców znalazło się dużo ciekawych projektów. Wśród zadań ogólnomiejskich wymienić można chociażby pomysł organizacji kąpieli leśnych dla katowickich seniorów w parkach znajdujących się na terenie miasta. Nowe łąki kwietne zostaną posiane na os. Paderewskiego, os. Witosa oraz w Kostuchnie, a w Zawodziu, w pobliżu X LO powstanie ogród lawendowy. Do realizacji przeznaczone zostało również zadanie „Rewitalizacja zieleni w parku Kościuszki” zakładające dogęszczenie zieleni, nowe nasadzenia, dosadzenie drzew, pielęgnację drzewostanu historycznego oraz utworzenie zielonej zapory odgradzającej park od autostrady A4. Rewitalizację przejdą także skwery: przy ul. Koszalińskiej, skwer Macharskiego w Dębie oraz na wysokości ul. Krakowskiej 136 w Szopienicach-Burowcu. Natomiast w Załęskiej Hałdzie, w pobliżu skrzyżowania ul. Przekopowej i Załęska Hałda powstanie „Zielony Zakątek” z mini łąką kwietną, ławką i stołem, co pozwoli na integrację mieszkańców dzielnicy. Z kolei w Nikiszowcu, w ramach zadania „Zielony rynek na Nikiszowcu”, stworzona zostanie zielona strefa składająca się z drzewek, kwietników i ławek.

Podobnie jak w latach ubiegłych do realizacji przeznaczone zostaną zadania dot. montażu pojemników zbierających deszczówkę, która może być później wykorzystywana do podlewania pobliskich roślin, m.in. w Zawodziu i Wełnowcu-Józefowcu. Zamontowane zostaną budki lęgowe dla ptaków m.in. w parku Kościuszki oraz Kostuchnie, a w Ligocie-Panewnikach będą one dodatkowo wyposażone w kamery umożliwiające poznanie życia lęgowego ptaków. Realizowane również będą warsztaty edukacyjne z zakresu ekologii, ale również z zakresu hortiterapii (w Murckach) i florystyczne (w Zarzeczu).

Listę zadań przeznaczonych do realizacji w ramach IV edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice znaleźć można na stronie bo.katowice.eu w zakładce Aktualności.

Zielony Budżet to pula środków w wysokości 3 mln zł, wydzielona z budżetu miasta, która przeznaczona jest na pomysły mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. W ramach konsultacji katowiczanie mają okazję podzielić się swoimi pomysłami na działania, które ujęte w formie prostego wniosku trafiają do urzędu, gdzie następnie podlegają weryfikacji pod kątem możliwości realizacji. W trzech dotychczas zakończonych edycjach Zielonego Budżetu miasta Katowice do realizacji wybranych zostało 239 zadań na kwotę przekraczającą 7,5 mln złotych.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.