Główna Wiadomości Opinie Podcasty

Na Jeziorze Goczałkowickim powstały cztery pomosty pływające

Na „Śląskim morzu” oddane do użytku zostały cztery pomosty pływające. Platformy wybudowane zostały z myślą o obsłudze zbiornika i służbach ratowniczych, jak i wędkarzach, ornitologach oraz miłośnikach przyrody. To kolejna atrakcja turystyczna wykonana przez katowicki RDOŚ w rejonie zbiornika w ramach projektu LIFE.VISTULA.PL.

Dwa pomosty zostały wybudowane w Wiśle Małej niedaleko oddanej do użytku na początku roku wieży obserwacyjnej. Do tych pomostów prowadzi utwardzona ścieżka. Kolejne dwie platformy zlokalizowane są na południowym brzegu zbiornika nieopodal przepompowni w Zarzeczu.

Koszt budowy instalacji wraz z budową ścieżki doprowadzającej w Wiśle Małej wynosi ok. 450 tys. zł.

– Budowa pomostów to kolejny etap realizacji projektu LIFE.VISTULA.PL w zakresie działań mających na celu uregulowanie ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 – Dolina Górnej Wisły. W ramach tych prac wybudowano inne elementy infrastruktury turystycznej tj. wieża widokowa w Wiśle Małej i czatownia do obserwacji ptaków przy stawie Barzyniec w Ochabach – mówi Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. – Pomosty będą pełnić wiele funkcji i zostały wybudowane m.in. z myślą o wędkarzach, ornitologach i turystach. Konstrukcje przeszły już niezbędne odbiory techniczne i można z nich korzystać, do czego zachęcamy – podkreśla dyrektor.

Pomosty wyposażone zostały w system, dzięki któremu będą podnosić się wraz ze zmianą poziomu wody w zbiorniku, aż do maksymalnego poziomu piętrzenia wody wynoszącego 257 m n.p.m. Służą do tego stalowe pale wypełnione betonem i zakotwiczone głęboko w dnie. Pomosty będą poruszać się na specjalnie przygotowanych prowadnicach, w związku z tym nie grozi im zalanie.

LIFE.VISTULA.PL – ochrona ślepowrona i rybitwy rzecznej

Projekt LIFE.VISTULA.PL, w ramach którego zrealizowana została inwestycja, prowadzony jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, jako beneficjenta wykonawczego. Jego głównym celem jest ochrona i poprawa siedlisk ptaków wodno-błotnych na obszarze Doliny Górnej Wisły. W ramach projektu wybudowana została m.in. wyspa dla ptaków tzw. Ptasia Beczka na Zbiorniku Goczałkowickim. Zabiegi mające na celu ochronę przyrody realizowane są wspólnie z działaniami edukacyjnymi i tworzącymi warunki dla turystów do bliższego i czynnego kontaktu z przyrodą.

Całościowy koszt projektu to 5,5 mln euro. Środki pochodzą z Programu LIFE Komisji Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.