PRECOP 28 już za tydzień – jakie tematy zdominują konferencję poprzedzającą Szczyt Klimatyczny

Już za tydzień 5 i 6 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się PRECOP 28. Uczestnicy konferencji postawią kolejny istotny krok w globalnym dialogu na temat zmian klimatu i działań na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia. Organizatorzy konferencji, United Nations Global Compact Network Poland oraz Grupa PTWP, przedstawili szczegółową agendę wydarzenia, które poprzedzi i przygotuje do szczytu klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (UN Climate Change Conference 2023 – COP 28).

Dwudniowa konferencja jest miejscem, w którym spotykają się biznes, polityka i nauka – aby nawzajem się inspirować i rozmawiać, ale przede wszystkim wypracować spójne stanowisko i kierunek działania w obliczu postępującej degradacji klimatu. Są one podstawą do dalszych efektywnych działań na rzecz ochrony planety.

– Konstruując agendę odnieśliśmy się do tego o czym społeczność międzynarodowa ONZ chce rozmawiać i o czym musi decydować. Mamy świadomość tego, że potrzebujemy naprawdę realnych i skutecznych działań. Zaproszeni paneliści i panelistki powiedzą nam, gdzie jesteśmy na drodze do neutralności klimatycznej i spełnienia założeń Porozumienia Paryskiego. Jak wiele brakuje, aby zatrzymać katastrofę klimatyczną w jej najgorszym scenariuszu? Wspólnie zastanowią się wokół jakich kwestii można budować porozumienie i międzynarodową solidarność. Nie zabraknie też wątków lokalnych – omówimy sposób, w jaki Polska przygotowuje się do negocjacji podczas COP 28 – zapowiada Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Otwarciu konferencji towarzyszyć będą wystąpienia gości specjalnych, a wśród nich: Mohameda al Harbiego, Ambasadora Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce; Tima Landnera, Director Multi-Country Office UNGC oraz Sandy Ojiambo, zastępczyni sekretarza generalnego ONZ, CEO UNGC. W panelu dyskusyjnym swój udział potwierdzili już: Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego; Maciej Nowicki, minister środowiska w latach 2007-2010, przewodniczący COP14; Wiktoria Soszka, Extinction Rebellion oraz Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, członek Komisji ENVE oraz Grupy Roboczej ds. Zielonego Ładu w terenie funkcjonującej w ramach Europejskiego Komitetu Regionów/EKR, ambasadorka Paktu na rzecz Klimatu.

Kluczowe obszary dyskusji

Szczególne miejsce w agendzie PRECOP 28 zajmuje wątek transformacji energetycznej i odejścia od paliw kopalnych. Ma on wymiar symboliczny, ze względu na lokalizację tegorocznego szczytu klimatycznego – Zjednoczone Emiraty Arabskie, które są największym na świecie dostawcą paliw kopalnych. 

– Gospodarki Unii Europejskiej stoją przed wyzwaniem, jakim jest osiągnięcie zerowych emisji gazów cieplarnianych netto. W ślad za Porozumieniem Paryskim państwa członkowskie zobowiązały się do podjęcia działań, dzięki którym do 2050 roku Unia stanie się pierwszą na świecie gospodarką neutralną klimatycznie. PRECOP 28 jest świetną okazją do kontynuowania tego światowego dialogu o naszej planecie, ale przede wszystkim do wypracowania spójnych działań, które w realny sposób przyczynią się do zatrzymania postępującej zmiany klimatu – mówi Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Różne oblicza transformacji energetycznej, które omawiane będą w trakcie sesji, łączy wspólny mianownik – dekarbonizacja sektora energetycznego i przejście na alternatywne źródła energii. Nie zabraknie dyskusji o atomie i jego roli w europejskiej i ONZ-owskiej polityce klimatycznej. Eksperci oraz ekspertki porozmawiają także o energii wiatrowej – trendach, najlepszych praktykach oraz wpływie regulacji prawnych na polski rynek energetyki wiatrowej na lądzie. Paneliści i panelistki podejmą też próbę odpowiedzi na pytania, jak wypełnić lukę węglową. Czy da się pogodzić elektryfikację ze zmniejszeniem zapotrzebowania na prąd? Czy przy obecnej projekcji wzrostu zapotrzebowania na energię możemy być zeroemisyjni netto do 2050 roku? 

Do dyskusji w tym obszarze zaproszeni zostali: Arkadiusz Chęciński,prezydent Sosnowca; Sławomir Czajka, partner w Dziale Podatków Pośrednich, Global Trade Leader EY; Janusz Gajowiecki,prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej;Sebastian Jabłoński, prezes zarządu Respect Energy; Dorota Jeziorowska, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych; Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE dystrybucja; Andrzej Losor, członek zarządu, dyrektor marketingu i komunikacji Górażdże Cement; Piotr Maciołek, członek zarządu Polenergia; Agnieszka Okońska, członkini zarządu Stoen Operator (E.ON Group); Michał Piekarski, partner Baker McKenzie; Bogdan Pilch, dyrektor generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska; Rafał Rudzki, dyrektor ds. ESG Żabka Polska; Robert Rudich, Energy Atachee, Ambasada USA; Kamil Sankowski, członek zarządu Polenergia Fotowoltaika; Agnieszka Spirydowicz, prezes Zklaster (Zgorzelecki Klaster Energii), Head of Business Development w Stowarzyszeniu Dolnośląska Dolina Wodorowa; Paweł Szczeszek, prezes zarządu Tauron Polska Energia; Marek Wesoły,sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej; Tomasz Zadroga, członek zarządu Respect Energy. 

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach wybrzmi też silny głos polskich polityków i polityczek. Spotkają się oni w trakcie sesji „Polityka, energia, klimat”, aby rozmawiać o wizji transformacji energetycznej dla naszego kraju. Podejmą m.in. tematy dekarbonizacji polskiego sektora energetycznego oraz polityki klimatycznej Polski. Postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest budowanie bezpieczeństwa energetycznego państwa bez paliw kopalnych. Na scenie pojawią się: Borys Budka, poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej; Adam Gawęda, poseł na Sejm RP Prawa i Sprawiedliwości, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych w latach 2019-2020; Jakub Kalus, poseł na Sejm RP Konfederacji; Maciej Konieczny, poseł na Sejm RP Lewicy; Mirosław Suchoń, poseł na Sejm RP Polski 2050; Dorota Tobiszowska, poseł na Sejm RP, senator Prawa i Sprawiedliwości.

Biznes a neutralność klimatyczna

Równie istotne w działaniach na rzecz neutralności klimatycznej jest podejście biznesu do zielonych zmian. Jest on bowiem nieodłącznym elementem zielonej transformacji światowych gospodarek. Oprócz wyzwań, stawia ona przed nim nowe możliwości rozwojowe. Dążenie do zrównoważonej produkcji jest ważnym impulsem do zmian w strategiach firm, a spełnienie celów zeroemisyjności otwiera nowe branże i obszary działalności. Co należy zrobić, aby w pełni wykorzystać tę szansę? Czy biznes ma wystarczające zasoby wiedzy i doświadczenia do osiągnięcia zeroemisyjności netto w kolejnych dekadach? I w końcu, czy ESG przyspieszy rzeczywistą dekarbonizację przedsiębiorstw?

Dowiemy się tego w trakcie paneli, w których udział wezmą przedstawiciele i przedstawicielki sektora energetycznego i biznesu: 

Weronika Czaplewska, VP, Co-founder Envirly; Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska zarządu IKEA Industry Polska, dyrektorka generalna IKEA Industry Zbąszynek; Radosław Kaskiewicz, dyrektor zarządzający 3M w regionie Europy Wschodniej; Tomasz Konik, partner zarządzający Deloitte w Polsce i krajach bałtyckich; Ewa Kosmala, Global Sustainability Director Grupy Selena; Szymon Kowalski, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej; Ewa Mochocka, partnerka w Zespole Strategii i Transakcji, liderka doradztwa w zakresie Pozyskania Finansowania i Restrukturyzacji (Capital & Debt Advisory), EY; Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; Aleksandra Stanek-Kowalczyk, partnerka w Business Consulting, EY; Katarzyna Wanat-Lipowska, ESG Porftfolio & Decarbonisation Lead Grupy Żabka.

O biznesie nie można mówić w oderwaniu od zrównoważonego finansowania. Jest ono jednym z kamieni milowych na drodze do spełnienia warunków Porozumienia Paryskiego. Dlatego istotne miejsce w agendzie PRECOP 28 zajmuje polityka banków i instytucji sektora finansowego wobec trendu zielonej transformacji. O tym, czy polskie instytucje finansowe mają na względzie cele klimatyczne i w jaki sposób system Loss and Damage wpłynie na Europę, porozmawiają eksperci i ekspertki: Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju; Alexandrina Boyanova, Head of the Climate Office EIB; Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej; Jerzy Kwieciński, wiceprezes zarządu w Pionie Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej, Bank Pekao; Katarzyna Zajdel-Kurowska, ekonomistka, wiceminister finansów w latach 2007-2009, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego w latach 2013-2018, dyrektor wykonawcza w Banku Światowym w latach 2020-2022.

Pułapka greenwashingu

Dążenie do neutralności klimatycznej znajduje się wysoko na liście priorytetów biznesu i światowych gospodarek. Nawet najmniejszy krok w kierunku zrównoważonego rozwoju może nieść ze sobą zmianę. Jednak kluczem do efektywnej realizacji celów klimatycznych jest transparentność i wiarygodność działań państw, organizacji i firm. Między innymi o tym, gdzie leży granica między realnymi działaniami a greenwashingiem będą rozmawiać paneliści i panelistki: Agnieszka Bacińska, prezeska zarządu Walk PR; Katarzyna Bąkowicz, ekspertka UN Global Compact Network Poland, wykładowczyni Katedry Kultury i Mediów, Uniwersytet SWPS; Kamila Drzewicka, radczyni prawna w Programie Czyste Powietrze, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi; Jarosław Grzegorz, partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY; Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; Leszek Wieciech, Senior Advisor UN Global Compact Network Poland.

Nagrody promujące aktywność na rzecz klimatu

Podczas wydarzenia po raz pierwszy wręczone zostaną nagrody PRECOP 28 „Green Changer”. W trakcie uroczystej gali pierwszego dnia wydarzenia wyróżnienia zostaną przyznane osobom, autorom projektów i instytucjom. Będą one nagradzać działania promujące aktywność na rzecz klimatu i zrównoważonego stylu życia, a także przedsięwzięcia, projekty i pomysły służące w praktyczny i wymierny sposób, środowisku i ochronie klimatu. 

Szczegóły wydarzenia

PRECOP 28 to 2 dni paneli, rozmów i spotkań, 30 inspirujących sesji tematycznych oraz 150 wyjątkowych prelegentów. Konferencja odbędzie się w terminie 5 i 6 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Organizatorami wydarzenia są United Nations Global Compact Network Poland – polskie biuro największej na świecie inicjatywy ONZ, skupiającej zrównoważony biznes oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz konferencji i wydarzeń specjalnych.

Szczegółowa agenda wydarzenia znajduje się na stronie PRECOP 28. Zapisy na konferencję nadal trwają – chęć uczestnictwa można zgłaszać do 4 października za pośrednictwem formularza.

PRECOP 28

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.