Marszałek Witek o aferze wizowej: kłamstwa nie mogą pozostać bez odpowiedzi

W sobotę Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wygłosiła orędzie, będące odpowiedzią na piątkowe orędzie Marszałka Senatu.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.