Orędzie Marszałka Senatu w sprawie afery wizowej i pięć pytań do Prezydenta i Rządu

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.