Jak rozwija się transport rowerowy na terenie miast Metropolii? Zapis debaty

Miejska mobilność, planowana velostrada, łącząca Katowice i Sosnowiec, podział obowiązków dotyczących polityki rowerowej między urzędy miast a Metropolię GZM, to tylko niektóre tematy poruszone podczas spotkania „Polityki rowerowe polskich miast”, które odbyło się 28 lipca w Katowicach.

Debata była okazją do zaprezentowania raportu „Polityka rowerowa polskich miast” wydanego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

W spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie BoMiasto i Klub Jagielloński – Katowice udział wzięli Marcin Hyła, autor wspomnianego raportu, Łukasz Zych, pracownik GZM oraz Joanna Tabor, Oficer Rowerowa z Chorzowa.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.