Czy Komisja Europejska w ostatnim roku kadencji poprze Plant Based Treaty? Posłanka do Parlamentu Europejskiego, dr. Sylwia Spurek pyta Komisję Europejską o emisje metanu z rolnictwa zwierzęcego.

To lato jest gorące. Nie tylko ze względu na temperatury ale ze względu na kampanie wyborcze i wycofywanie się unijnych decydentów z obietnic dla Europejskiego Zielonego Ładu. Głosowania w sprawie Dyrektywy ws. emisji przemysłowych, #NatureRestorationLaw, rezolucje dot. bezpieczeństwa żywnościowego, opóźnienie w pracach nad rewizją polityki promocji produktów rolno-spożywczych pokazują, że Unia Europejska na rok przed wyborami wybiera między konsekwentnym działaniem dla klimatu a spełnianiem żądań lobby przemysłu rolnego. Konieczne są działania dla klimatu i zdrowia publicznego i adresowanie wszystkich aspektów i konsekwencji działania sektora hodowlanego i przemysłu zwierzęcego. O działania KE ws. emisji metanu pyta Posłanka dr. Sylwia Spurek: Czy Komisja, mając dostęp do wiedzy naukowej na temat źródeł emisji metanu i ich skutków, wykorzysta zalecenia ekspertów zawarte w Traktacie Roślinnym/ Plant Based Treaty?

METAN

Gazy cieplarniane w rolnictwie zwierzęcym a wielki nieobecny w debacie publicznej 

Metan to drugi po dwutlenku węgla najbardziej szkodliwy dla klimatu gaz cieplarniany. W Unii Europejskiej krajowe antropogeniczne źródła emisji metanu wynoszą 15,2 megaton (Mt) rocznie. Odpowiada to w przybliżeniu całkowitej emisji ze 100 elektrowni węglowych.

Większość emisji metanu pochodzi z trzech sektorów. 

W 2019 r. 53% emisji pochodziło z sektora rolnego (głównie z produkcji mięsa i nabiału, ponieważ krowy, buhaje, byki mają nieproporcjonalnie duży udział w tych emisjach), 27% z sektora odpadów i 13% z sektora energetycznego. Podczas gdy UE przyczynia się do 5% globalnej emisji metanu, w ocenie skutków planu UE w zakresie celów klimatycznych na 2030 r. stwierdzono, że ograniczenie wszystkich gazów cieplarnianych do 55% do 2030 r. wymagałoby przyspieszenia wysiłków na rzecz ograniczenia emisji metanu.” (źródło: High Steaks). Jak stwierdzają autorzy i autorki raportu High Steaks: “Największy potencjał tkwi w polityce zachęcającej do przejścia na zdrowszą dietę.”

Posłanka do Parlamentu Europejskiego, dr. Sylwia Spurek pyta w interpelacji do Komisji Europejskiej o działania na rzecz zmniejszania emisji metanu i poparcie dla globalnego Traktatu Roślinnego – Plant Based Treaty. Traktat jest przyjmowany i wspierany przez samorządy, między innymi w Wielkiej Brytanii czy USA. Niestety Unia Europejska jak dotąd nie poparła postulatów Traktatu. 

Według badań naukowych metan może mieć największy wpływ na zmiany klimatu i być gazem bardziej niebezpiecznym dla środowiska niż dwutlenek węgla. W 2021 r. UE podpisała globalne zobowiązanie do redukcji emisji metanu o 30 procent w stosunku do poziomu z 2020 r. do 2030 r. Ponadto Komisja zaproponowała rozporządzenie w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym, które zostało przegłosowane przez PE w maju 2023 r. Uzasadnienie rozporządzenia wskazuje, że paliwa kopalne są odpowiedzialne za zaledwie 25-33% antropogenicznych emisji metanu, podczas gdy rolnictwo nawet za 50%. 

Środowisko naukowe i organizacje pozarządowe proponują działania na rzecz transformacji rolnictwa. Takim rozwiązaniem jest m.in. traktat Plant Based Treaty, który proponuje odejście od systemów żywnościowych opartych na zwierzętach na rzecz systemów roślinnych.

1. Czy zdaniem Komisji, biorąc pod uwagę skalę emisji metanu z rolnictwa, środki w rolnictwie wymienione w uzasadnieniu są wystarczające do zmniejszenia emisji metanu o 30% do 2030 r.?

2. Czy Komisja zaproponuje dodatkowe środki w rolnictwie, aby osiągnąć ten cel? Jeśli tak, to kiedy i jakie?

3. Czy Komisja, mając dostęp do wiedzy naukowej na temat źródeł emisji metanu i ich skutków, wykorzysta zalecenia ekspertów zawarte w Traktacie Roślinnym/ Plant Based Treaty?

Interpelację poparło 8 Posłów i Posłanek do PE: Francisco Guerreiro, Günther Sidl, Jutta Paulus, Ignazio Corrao, Martin Buschmann, Sirpa Pietikäinen, Heidi Hautala, Karen Melchior.

Green REV Institute

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.