Czego możemy się spodziewać po kolejnej edycji festiwalu AlterFest?

Czego możemy się spodziewać po kolejnej edycji festiwalu AlterFest? O reaktywacji mysłowickiego zespołu Gutierez, debiutantach, którzy wystąpią w Mysłowicach i festiwalowej przestrzeni w legendarnym Parku Słupna, rozmawiają Sebastian Pypłacz i Łukasz Prajer, organizator AlterFestu.

Posłuchaj w przeglądarce i aplikacjach.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.