Piotr Paleczny Honorowym Rybniczaninem

Piotr Paleczny, urodzony w Rybniku wybitny pianista i pedagog, otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Rybnika”. Uroczystość odbyła się w poniedziałek, 19 maja w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków.

Piotr Paleczny honorowe obywatelstwo Rybnika otrzymał za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz z uwagi na silne związki z miastem. Uchwałę w sprawie nadania Piotrowi Palecznemu wyróżnienia na wniosek prezydenta miasta Piotra Kuczery podjęli rybniccy radni na sesji 22 września 2022 br. Treść dokumentu i jego uzasadnienie podczas uroczystości w rybnickiej szkole muzycznej odczytał przewodniczący Rady Miasta Rybnika Wojciech Kiljańczyk:

Piotr Paleczny należy do grona najwybitniejszych polskich pianistów. Urodzony 10 maja 1946 r. w Rybniku, jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku w klasie prof. Karola Szafranka. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie w klasie prof. Jana Ekiera. Wpływ na ukształtowanie jego osobowości artystycznej wywarli także Artur Rubinstein i Witold Lutosławski. Jest laureatem pięciu międzynarodowych konkursów pianistycznych: w Sofii, Monachium, Warszawie, Pleven i Bordeaux – czytał Wojciech Kiljańczyk.

Laudację na cześć wybitnego artysty odczytała Romana Kuczera, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków, podkreślając wybitne umiejętności i osiągnięcia Piotra Palecznego.

Wieloletnia, wspaniała działalność artystyczna i pedagogiczna profesora Piotra Palecznego, jej ogromne znaczenie dla polskiej i światowej kultury, napawa całe środowisko dumą, każe chylić czoła przed Człowiekiem, dla którego miłość do muzyki, poszukiwanie najwyższych wartości i umiłowanie tradycji ziemi ojczystej stało się nie tylko życiowym mottem, ale i drogowskazem dla osób, które miały zaszczyt podjąć współpracę z Panem Profesorem. Nadanie Panu Profesorowi Piotrowi Palecznemu Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rybnika jest formą wyrażenia najwyższego szacunku i uznania całego środowiska dla wspaniałych osiągnięć, ale przede wszystkim najserdeczniejszym podziękowaniem za okazywaną niezłomną wierność wobec Miasta, w którym wszystko się zaczęło. Dziękujemy dziś za przyjęcie go do grona znakomitych Rybniczan. Oficjalnie – bo takim stał się już dawno – podkreślała dyrektor Romana Kuczera.

Słowa uznania do wybitnego artysty skierował także prezydent Rybnika Piotr Kuczera, wręczając honorowemu rybniczanowi okolicznościową statuetkę.

Pan profesor swoim życiem pokazuje, że cały czas głosi chwałę Rybnika i chwałę muzyki. Za to dziękuję. Dziś kończymy obchody święta  naszego miasta. To doskonałe zakończenie świętowania – mówił Piotr Kuczera, prezydent Miasta Rybnika.

Odbierając wyróżnienie, Piotr Paleczny nie krył wzruszenia:

Jestem rybniczaninem i pozostanę rybniczaninem, Państwu dziękuję, że mogę być rybniczaninem, od dziś honorowym (…). Serdecznie Wam wszystkim, Państwu i moim studentom, którzy są w tej chwili pedagogami w tej mojej szkole muzycznej, dziękuję. To jest największa satysfakcja dla pedagoga, jeśli jego uczniowie są aktywni i ten sztandar niosą jeszcze dalej. Jestem zdania, że należy patrzeć przede wszystkim w przyszłość, i jestem przekonany, że jeszcze wiele lat będę mógł chwalić Rybnik pod każdym względem – mówił Piotr Paleczny.

***

Piotr Paleczny to jeden z najwybitniejszych polskich pianistów. Urodził się  10 maja 1946 r. w Rybniku, jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku w klasie prof. Karola Szafranka. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie w klasie prof. Jana Ekiera.

Międzynarodową karierę Piotra Palecznego, którą artysta kontynuuje występując z koncertami i prowadząc kursy mistrzowskie, zapoczątkował sukces osiągnięty na VIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina (1970 r.).

Piotr Paleczny jest laureatem pięciu międzynarodowych konkursów pianistycznych: w Sofii, Monachium, Warszawie, Pleven i Bordeaux. Koncertował ze słynnymi na świecie orkiestrami, jak również z warszawską Filharmonią Narodową, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i wszystkimi polskimi orkiestrami filharmonicznymi. Jest cenionym jurorem międzynarodowych konkursów – był m.in. kilkukrotnie Przewodniczącym Jury Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, jest jedynym do tej pory Polakiem zaproszonym do pełnienia funkcji przewodniczącego jury na międzynarodowych konkursach pianistycznych w USA.

Od 1993 r. artysta jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju, a od 2004 r. dyrektorem artystycznym i przewodniczącym jury Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. W 1998 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Artysta wykłada na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a jego studenci zdobywają czołowe nagrody na międzynarodowych konkursach pianistycznych. Jest członkiem Zarządu Towarzystwa im. Fryderyka Chopina oraz członkiem Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Za wybitne osiągnięcia artystyczne Piotr Paleczny otrzymał wiele nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i za granicą, został wyróżniony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Piotr Paleczny został dziewiątym Honorowym Obywatelem Miasta Rybnika. Wcześniej tytułami tymi wyróżnieni zostali: Lidia Grychtołówna – znakomita pianistka i pedagog, Adam Makowicz – wybitny pianista jazzowy, Jacques Beaulieu z partnerskiego miasta Mazamet, premier – prof. Jerzy Buzek, kompozytor Henryk Mikołaj Górecki, arcybiskup Damian Zimoń, dr Józef Musioł oraz Mieczysław Brzost.

Więcej informacji o honorowych obywatelach Rybnika

UM Rybnik

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.