Rzymełka: W ’89 ludzie przestali wierzyć telewizji

O zaangażowaniu społecznym w roku 1989 na Śląsku, pierwszych częściowo wolnych wyborach, Solidarności i dbaniu o demokrację rozmawiają Sebastian Pypłacz i Jan Rzymełka, były poseł.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.