Śniadanie prasowe w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Łukasza Kohuta

19 maja 2023 roku, w biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Łukasza Kohuta, odbyło się śniadanie prasowe, podczas którego Poseł mówił o głosowaniach Parlamentu Europejskiego w sprawie ratyfikacji przez całą Unię Konwencji Stambulskiej, o kompromisie metanowym, wysłanej do Marszałkini Elżbiety Witek prośbie o możliwość wystawienia spektaklu „Mianujom mie Hanka” w Sejmie RP oraz bieżącej polityce.

Pierwszym z poruszanych tematów był przegłosowany przez Parlament Europejski kompromis metanowy: Mając fakty na stole, dane pokazujące to, że np. import węgla z Wenezueli czy Kolumbii spowodowałby ogromny ślad węglowy i ściśle współpracując z Jens’em Geier’em, niemieckim Europosłem – Sprawozdawcą, udało się przekonać do zmiany treści rozporządzenia. To przykład, który wyraźnie pokazuje, że w polityce europejskiej, aby być skutecznym, należy negocjować, przekonywać, a nie machać szabelką i stawiać warunki. To wielki sukces, ale też nie koniec zadania. Przed nami trilogi – uzgadniające ostateczną treść rozporządzenia negocjacje między Radą UE, Parlamentem i Komisją Europejską.
Mam nadzieję, że Premier Morawiecki pójdzie drogą kompromisu.

Przegłosowana przez PE treść rozporządzenia 10-krotnie podnosi limity emisji metanu, wprowadza liczenie na operatora, nie na kopalnię, czy zmienia kary na opłaty wracające do budżetu państwa. Naprawiliśmy błędy Rządu i uratowaliśmy ponad 130 tys. miejsc pracy! Minister Sasin obudził się pół roku po terminie na składnie poprawek i atakował opozycję. My jednak w przeciwieństwie do PiS nie obrażamy się i nie krytykujemy UE, ale działamy, aby zmieniać niekorzystne przepisy dla Polski – mówił Poseł Kohut.

Poseł uzupełnij również informację o ważnym, z punktu widzenia przyszłości Jastrzębskiej Spółki Węglowej, węglu koksującym:  Węgiel koksujący został wyłączony. Zgodnie z obecnym kompromisem zostanie wydany akt delegowany przez KE. Do niego PE i Rada może przedstawić zastrzeżenia. Jastrzębska Spółka Węglowa produkuje 25% zapotrzebowania
UE na węgiel koksujący, który znajduje się na liście surowców krytycznych UE. Tej sprawy trzeba dopilnować.

Kolejnym tematem była przegłosowana 10 maja Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, której Poseł Łukasz Kohut był Sprawozdawcą: To bardzo ważna decyzja Parlamentu Europejskiego. Wielki dzień dla Polek i wszystkich mieszkanek Unii Europejskiej. Konwencja Stambulska to konstytucja do walki z przemocą domową, to zbiór wszystkich możliwych praw i regulacji. Zbiór konieczny i potrzebny. Przemoc domowa to problem całej UE – 62 miliony Europejek – doświadczyło przemocy seksualnej lub fizyczne. 1 na 3 Europejki – dodaje Poseł Kohut.

Głosami demokratycznej opozycji zapewniliśmy Polkom dodatkowy parasol ochronny. Posłowie PiS i Suwerennej Polski w większości zagłosowali przeciwko, mimo, że Polska Konwencję przyjęła. Jeśli wygrają wybory – wyprowadzą nas nie tylko z Konwencji, ale także z Unii Europejskiej. „Polska PiS” nie mieści się w standardach Unii Europejskiej. Nie możemy do tego dopuścić – mówi Poseł Kohut.

Przed UE zatwierdzenie aktu na czerwcowej Radzie Europejskiej. Nad Konwencją Stambulską pracowałem ze szwedzką Posłanką Arbą Kokalari. Posłanką szwedzkiej prawicy. To dzięki determinacji także jej konserwatywnej partii, przystąpienie Unii do Konwencji Stambulskiej staje się rzeczywistością. Bo oni, w przeciwieństwie do PiS, nie przedkładają interesu politycznego nad interes kobiet. Oni mają odwagę i postawili za cel swojej prezydencji przyjęcie Konwencji przez całą UE.

Trzecim z poruszanych tematów była prośba skierowana na ręce Marszałkini Witek o możliwość wystawienia spektaklu „Mianujom mie Hanka” w polskim Parlamencie: Po sukcesie Hanki w Brukseli chcemy w krajowym Parlamencie pokazać śląską kulturę i historię. Chcemy żeby nasi reprezentanci, i Ci wszyscy poddający w wątpliwość siłę śląskiego, usłyszeli
nasz język. Język, co do którego mamy prawo i wobec którego oni mają prawne obowiązki
.

Poseł dodał:

PiS może przed wyborami obiecać wszystko, ale nie wierzę, choćby słysząc głosy reprezentantów PiS w regionie, żeby zdecydowali się zmianę ustawy przed wyborami.

Anna Gruca

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.