Decyzja o rozstrzygnięciu przetargu na drugi etap budowy Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna coraz bliżej. Oznacza to konieczność zmian w budżecie i odłożenie na później części zaplanowanych inwestycji.

Oferty złożone w przetargu na dokończenie budowy rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna znacznie przekroczyły kwotę zaplanowaną w budżecie.

– Decyzja o tym, co zrobić w tej sytuacji to prawdziwy dylemat. Najtańsza oferta przekracza o prawie 68 mln zł nasz budżet. Jednocześnie mamy już zagwarantowane dotacje na budowę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 165 mln zł. Rezygnacja z inwestycji to utrata tego dofinansowania i realne zagrożenie, że droga nigdy nie powstanie. Wybór oferty oznacza, że część zaplanowanych inwestycji zostanie odłożona na później. Podjąłem decyzję, że idziemy w kierunku rozstrzygnięcia przetargu. O zmianach w budżecie decydowali radni na ostatniej sesji Rady Miasta Rybnika – informuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Decyzja o realizacji inwestycji i wybór korzystniejszej oferty na kwotę 267.910.775,28 zł, złożonej w postępowaniu przetargowym przez firmę Budimex S.A., oznacza konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie w wysokości 67.910.775,28 zł. Znalezienie w budżecie miasta dodatkowych pieniędzy to opóźnienie innych, wcześniej zaplanowanych przedsięwziąć.
– Spośród 116 zadań jednorocznych wpisanych do tegorocznego budżetu konieczne było wykreślenie 9 z założeniem ich realizacji w latach następnych. W związku z realizacją budowy Drogi Regionalnej konieczne stało się też zmniejszenie nakładów na 2023 rok dla części zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wydłużenie terminu ich realizacji. Mam nadzieję, że w trakcie rozpoczętej inwestycji uda nam się uzyskać dodatkowe środki zewnętrzne, co umożliwi szybszy powrót do odkładanych obecnie inwestycji – dodaje gospodarz miasta.
Na ostatniej sesji rady miasta zostały zatwierdzone konkretne zmiany w budżecie ze względu na planowaną inwestycję. By droga mogła powstać, zmiany budżetu dotyczą wykorzystania również wolnych środków finansowych w miejskiej kasie, które mogłyby zostać wykorzystane na inne inwestycje miasta. Przesunięcia budżetowe, to nie tylko tegoroczny budżet, ale również zmiany w tzw. Wieloletniej Prognozie Finansowej dla miasta. Zaproponowane ruchy w budżecie uwzględniają również zabezpieczenie środków uwzględniających wskaźnik inflacji i ewentualne roszczenia waloryzacyjne wykonawców.

Zadania jednoroczne do zrealizowania w latach następnych

 • Budowa łącznika ulic Kłokocińska – Gotartowicka (opracowanie dokumentacji projektowej)
 • Szkoła Podstawowa nr 15, dz. Rybnicka Kuźnia – modernizacja sieci wodociągowej
 • Pełnienie funkcji koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla programu „Stop Smog”
 • Termomodernizacja budynku szatniowego (stadion Lekkiej Atletyki) wraz z wymianą drzwi wejściowych przy ul. Żurawiej, dz. Północ
 • Centrum Aktywności Lokalnej w dz. Kłokocin – odwodnienie terenu
 • Hotel Arena, dz. Północ – wymiana windy wraz z robotami ogólnobudowlanymi
 • KS „U Walka”, dz. Gotartowice – wymiana ogrodzenia
 • Budowa treningowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w dz. Paruszowiec-Piaski
 • Modernizacja widowni stadionu miejskiego (wymiana krzesełek) – etap II

Zadania ujęte w WPF przesunięte na lata następne

 • Budowa łącznika ulic Górnośląska – Śląska
 • Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka
 • Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ulicy Sportowej
 • Rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Świerklańskiej
 • Termomodernizacja placówek edukacyjnych na terenie miasta Rybnika
 • Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika
 • Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu
 • Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku.

Przypomnijmy, że większa część rybnickiego odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna (czyli przeszło 10 km od granicy z Żorami do ul. Wodzisławskiej) została wybudowana dzięki środkom unijnym i oddana do użytku w kwietniu 2020 roku. Kosztowała przeszło 475 mln zł (w tym 290 mln zł to środki z UE).

Budowa kolejnego, tak oczekiwanego odcinka drogi obejmuje:
• bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu z ul. Grota-Roweckiego
• skrzyżowanie typu rondo na skrzyżowaniu z ul. Sportową
• 4 obiekty mostowe, umożliwiające trasie przekraczanie innych dróg oraz obsługę węzła,
• 5 przepustów dla zwierząt.

Koszt dokończenia budowy drogi obejmuje również wykonanie oświetlenia, odwodnienia, przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu, wykonanie elementów ograniczających negatywny wpływ inwestycji na środowisko np. ekrany akustyczne oraz nasadzenia zieleni.

Gotowy jest projekt drogi, zakończone też są sprawy związane z wykupem terenów pod jej budowę.

UM Rybnik

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.