Katowicka radna pisze do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. „Jestem zdegustowana działaniem klubu radnych PiS”

Radna Barbara Wnęk-Gabor napisała do prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie inwestycji na Burowcu. W otwartym liście pisze, że jest „zdegustowana działaniem katowickiego klubu PiS, którzy wraz ze swoim koalicjantem Forum Samorządowym i Marcin Krupa, pomimo licznych protestów mieszkańców, realizują interesy dewelopera kosztem interesów społeczności lokalnej”. Polityczka zwraca się do Kaczyńskiego z prośbą o podjęcie interwencji w tej sprawie.

Przypomnijmy, że mieszkańcy od niemal roku protestują przeciwko planowanej budowie osiedla przy ul. Mroźnej w Katowicach. Grupa Pietrzak planuje postawić 48 szeregowych domków, drogi i 144 miejsc parkingowych w wąskim pasie o szerokości 30m – sprawa dotyczy bowiem zasypanego wąwozu, będącego pozostałością starej linii kolejowej na Burowcu. Inwestycję popierają nie tylko radni Forum Samorządowego Marcina Krupy i sam prezydent, ale i ich koalicjanci z Prawa i Sprawiedliwości.

Środowisko polityczne prezydenta Katowic co prawda przegrało głosowanie w sprawie wniosku o „lex deweloper” dla inwestora, ale wśród trzynastu głosów za znalazły się głosy radnych PiS. Barbara Wnęk-Gabor zwraca uwagę, że również głosami członków klubu Prawa i Sprawiedliwości podczas jednej z sesji przepadła uchwała uzasadniająca odmowę poparcia dla wspomnianej inwestycji. „Biorąc powyższe pod uwagę, a także standardy, jakimi powinni kierować się radni, zwracam się z prośbą o podjęcie stosownych rozmów z klubem radnych PiS w Katowicach, aby przy najbliższym głosowaniu opowiedzieli się za interesem mieszkańców i zrównoważonym rozwojem miasta” – kończy apel radna.

Cała treść listu:

List otwarty do Pana Jarosława Kaczyńskiego Prezesa PiS

Szanowny Panie Prezesie, 

            Zwracam się do Pana osobiście, ponieważ jestem zdegustowana działaniem katowickiego Klubu Radnych PiS, którzy wraz ze swoim koalicjantem Forum Samorządowym i Marcin Krupa, pomimo licznych protestów mieszkańców, realizują interesy dewelopera kosztem interesów społeczności lokalnej. Nadmieniam, że jestem wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej w Katowicach i radną Rady Miasta Katowice, ale pomimo różnic politycznych i partyjnych, jakie najpewniej zawsze będą nas dzieliły, wierzę, że w imię dobra wspólnego Miasta Katowice, a także poczucia troski pochyli się Pan nad przedstawioną poniżej kwestią. 

            Radni PiS wraz z Forum Samorządowym i Marcin Krupa popierają wniosek dewelopera firmy  Pietrzak B.B. Sp.k. dotyczący budowy w wąskim byłym wąwozie kolejowym osiedla przy ul. Mroźnejw Katowicach Burowcu. Deweloper w ramach ustawy „Lex deweloper” chce tam zbudować 96 mieszkań w 48 budynkach 3-kondygnacyjncyh. Poniżej zał. poglądowe zdjęcia, pokazujące jak bardzo ta inwestycja jest chybiona, jak nienaturalnie zagęszcza tamtejszą zabudowę, jak bez potrzeby zamienia fragment spokojnej katowickiej dzielnicy w obszar gdzie sąsiedzi z naprzeciwka będą się widzieć przez okna na niewielką odległość. 

            W sąsiedztwie planowanej inwestycji budowane są mieszkania w ramach rządowego programu „Mieszkanie plus” etap I, a docelowo na przylegającej działce ma być realizowany drugi etap tego programu. Zastanawiające jest, dlaczego radni klubu PiS popierają projekt dewelopera, który pogorszy warunki na budowanym obok osiedlu „Mieszkanie plus” dla 523 rodzin, finansowanego 
z rządowego programu. Lokalne struktury PiS to firmują, działając przeciwko szeroko rozumianemu interesowi mieszkańców: istniejącego Osiedla Zimowego oraz przyszłym „Mieszkania plus”.

            Mieszkańcy najlepiej znają potrzeby swojej lokalnej społeczności. Opinia społeczna negatywnie ocenia tę propozycję dewelopera: wielomiesięczne protesty mieszkańców, ponad 500 ich podpisów przeciw, dwie negatywne uchwały rad dzielnic, osiem negatywnych opinii urbanistów (w tym 5. Członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej), więcej na www.zielony-burowiec.pl. Ponadto Miasto Katowice przeprowadziło w dniach 1-22 lutego 2023 r. konsultacje społeczne wniosku „lex deweloper” 2/2023, w których 734 osób głosowało przeciw, 1 za.  

            Inwestycja ta jest sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i ze Studium. Działka ta zakupiona została przez dewelopera prawdopodobnie po bardzo niskiej cenie 
i oznaczona jest w planie zagospodarowania terenu głownie, jako przeznaczenie kolejowe, a teraz za pośrednictwem uchwały z wykorzystaniem „lex deweloper” podwyższona zostanie wartość inwestycji dewelopera, a obniżona wartość nieruchomości obecnych mieszkańców, którzy nabywając je uczciwie kierowali się istniejącym prawem miejscowym. Również działka z przeznaczeniem na „Mieszkanie plus” straci na atrakcyjność ze względu na duże zagęszczenie budynków w tym terenie
i nie dojdzie wreszcie na tym wąskim pasku terenu  do budowy planowanej tam od lat tzw. velostrady – ścieżki rowerowej łączącej Katowice z Sosnowcem.

               W związku z licznymi protestami mieszkańców, podczas sesji 30 marca 2023 r. Rada Miasta Katowice głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i niezależnych nie zgodziła się na ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Mroźnej. Za inwestycją głosowali radni klubu Forum Samorządowe
 i Marcin Krupa oraz radni z klubu PiS. Niestety na następnej sesji, gdy głosowana była uchwała uzasadniająca odmowę tej inwestycji głosami m.in. radnych PiS odmowa ta nie została przegłosowana. Na 9 maja zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta Katowice, podczas której ponownie poddany będzie pod głosowanie wniosek dewelopera. 

            Biorąc powyższe pod uwagę, a także standardy, jakimi powinni kierować się radni, zwracam się z prośbą o podjęcie stosownych rozmów z klubem radnych PiS w Katowicach, aby przy najbliższym głosowaniu opowiedzieli się za interesem mieszkańców i zrównoważonym rozwojem miasta.”

Magdalena Kwaśniok
Magdalena Kwaśniok

Redaktorka. Współprowadząca Śląską Opinię na żywo i podcast Szum Sporego Miasta.