Recykling odpowiedzią na zaśmiecanie planety 

18 marca przypada światowy dzień recyklingu. Temat ten jest niezwykle istotny, ponieważ wszyscy zdajemy już sobie sprawę z tego, jak zanieczyszczamy naszą planetę kolejnymi tonami odpadów. Co możemy zrobić, aby było ich mniej?

Jednym z rozwiązań jest recykling, czyli przekształcanie i odzyskiwanie odpadów w surowce wtórne, które mogą zostać ponownie wykorzystane do produkcji nowych przedmiotów lub jako źródło energii. MPGK Katowice, które odbiera odpady w mieście, prowadzi działania związane z odpowiednim ich podziałem i przygotowaniem. Recyklingowi można poddawać większość odpadów – szkło (butelki, słoiki, opakowania szklane), papier i tekturę (gazety, katalogi, ulotki, papierowe opakowania, pudełka), tworzywa sztuczne (plastikowe butelki, opakowania, reklamówki, pojemniczki np. na jogurty), metale (puszki, kapsle, złom) czy odpady drewniane. Oprócz tego recyklingować można bioodpady, czyli m.in. gałęzie, trawy, liście, które trafiają do instalacji do kompostowania.

Droga do recyklingu

Zużyte produkty, takie jak butelki, puszki, papier i opakowania, są zbierane z domów i mieszkań, a także biur i sklepów, które mają podpisane umowy. Następnie transportowane są do Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a.

Po dostarczeniu do zakładu odpady są sortowane i segregowane, aby oddzielić różne rodzaje materiałów, takie jak poszczególne rodzaje tworzyw sztucznych, metale żelazne i nieżelazne, papier gazetowy, karton. Następnie odpady poddawane są różnym procesom przetwarzania – w zależności od rodzaju materiałów i przewidywanego zastosowania. Plastik można przetworzyć na włókno poliestrowe, a szkło na nowe opakowania. Przykładowe procesy przetwarzania obejmują między innymi rozdrabnianie, rozpuszczanie, topienie i formowanie.

Po przetworzeniu odzyskane surowce wtórne mogą zostać użyte do produkcji nowych produktów, takich jak butelki z napojami, torby na zakupy, meble i wiele innych. Odzyskane odpady mogą również być wykorzystane jako źródło energii w procesach przemysłowych lub wytwarzania energii elektrycznej.

Recykling niejedno ma imię

Na temat odzyskiwania odpadów można spojrzeć nie tylko pod kątem materiałów, ale także rodzajów recyklingu. Najbardziej powszechny jest recykling surowcowy. To proces ponownego wykorzystania zużytych materiałów w celu wytworzenia nowych produktów. Podlegają mu m.in. papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne.

Kolejny rodzaj to recykling termiczny, który polega na spalaniu odpadów, co pozwala na wykorzystanie ich jako źródła energii. Podczas tego procesu wytwarzana jest para, która napędza turbinę urządzenia, generując energię elektryczną. Recykling termiczny jest stosowany głównie w przypadku odpadów, które nie nadają się do recyklingu surowcowego, takich jak odpady medyczne lub niebezpieczne.

Następny rodzaj to kompostowanie. Ten proces polega na biologicznym rozkładzie odpadów organicznych w celu uzyskania naturalnego nawozu. Resztki jedzenia, liście, trawy, gałęzie trafiają do specjalnej instalacji do przetwarzania. Zachodzi w niej proces, podczas którego działają bakterie i mikroorganizmy rozkładające te odpady na składniki odżywcze. W wyniku tego procesu powstaje KOMPOVIT, który można kupić. Poprawia właściwości gleby poprzez jej wzbogacanie w substancje organiczne i składniki pokarmowe. Wykorzystuje się go na trawnikach, do uprawy roślin ozdobnych, na użytkach zielonych czy do rekultywacji gleb.

Elektroodpady coraz większym problemem

Urządzenia elektryczne stają się coraz większym problemem, kiedy chcemy je wyrzucić. Nie każdy wie, że nie możemy ich tak po prostu wrzucić do kosza. Ze względu na to, że w tych urządzeniach jest wiele substancji, musimy się z nimi obchodzić ostrożnie. Najlepiej oddać je do wyspecjalizowanych punktów, które przejmą transport do miejsca, gdzie bezpiecznie można się nimi zająć. Elektroodpady można przywozić do jednego z Punktów Zbierania Odpadów (Zaopusta 70, Obroki 136, Milowicka 7B oraz po zakończeniu modernizacji Bankowa 10). Kolejną możliwością jest zamówienie elektrośmieciarki do odbioru dużego sprzętu, np. pralki czy lodówki – wystarczy zadzwonić pod nr telefonu 12 292 66 66 lub przez stronę elektrosmieciarka.pl zgłosić sprzęt wielkogabarytowy i wtedy pracownik w umówionym terminie podjeżdża i odbiera elektroodpady.

Elektroodpady najpierw trafiają do ręcznego demontażu – pracownicy oddzielają wszystkie ruchome elementy (półki, pojemniki, kable, żarówki itp.). Następnie odsysane są gazy i oleje. Potem sprzęt jest rozdrabniany na coraz mniejsze frakcje. Wszystko odbywa się w hermetycznie zamkniętej instalacji, aby do atmosfery nie uwalniały się niekorzystne składniki.

– Hasło recykling powinno na stałe zagościć w naszym życiu. Dochodzimy do momentu, że produkujemy ciągle coraz większe ilości odpadów, które zajmują coraz więcej miejsca na naszej planecie, produkując przy tym wiele niekorzystnych substancji, które przenikają do gleby, wody czy powietrza. Musimy w większym stopniu zastanawiać się, czy to co wyrzucamy, nie może zostać w odzyskane, przetworzone i trafić z powrotem do obiegu. To obecnie nasza odpowiedzialność wobec planety i nas wszystkich – podsumowuje Damian Stępień, dyrektor ds. administracyjno-eksploatacyjnych w MPGK Katowice.

Recykling i proces odzyskiwania odpadów pozwalają na zminimalizowanie ilości odpadów, które trafiają na składowiska, a także powoduje zmniejszanie wykorzystania surowców pierwotnych. Jeżeli nie będziemy segregować odpadów i poddawać ich recyklingowi, a zamiast będziemy je składować, będzie to oznaczać wyższe ceny za odbiór śmieci dla wszystkich. Recykling wpływa nie tylko na obniżenie rachunków, ale także przyczynia się ochrony środowiska i poprawy stanu środowiska – a to są wartości, obok których nie możemy przejść obojętnie.

Katowicka Agencja Wydawnicza

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.