Połączenie miejskich spółek w Rudzie Śląskiej

Zmniejszy się liczba miejskich spółek w Rudzie Śląskiej. Śląski Inkubator Przedsiębiorczości przejmie Śląskie Media, wydawcę „Wiadomości Rudzkich” i rozszerzy swą działalność o zakres usług tej drugiej firmy. Zgodę na połączenie wyraziła 26 stycznia Rada Miasta.

– Po objęciu stanowiska zapowiedziałem przegląd posiadanego przez miasto portfela spółek. Jego optymalizacja ma szczególne znaczenie w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej – mówi prezydent Michał Pierończyk. – Analiza działalności Śląskich Mediów wykazała, że efektywniejsze będzie przejęcie tych zadań przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości, niż ich realizacja przez osobny podmiot – informuje.

Z uwagi na fakt, że miasto jest jedynym właścicielem obu spółek, Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przejmie Śląskie Media Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Śląskie Media w zamian za udziały, które Śląski Inkubator Przedsiębiorczości wyda miastu.

W ramach sukcesji generalnej Śląski Inkubator Przedsiębiorczości stanie się stroną wszystkich zawartych przez Śląskie Media Sp. z o.o. umów i wynikających z nich praw i obowiązków. Nie wpłynie to zatem na działalność prowadzoną dotychczas przez przejmowaną spółkę.

– Połączenie spółek spowoduje, że przy zachowaniu poziomu przychodów z działalności prowadzonej przez Śląskie Media zwiększy się zysk dzięki redukcji kosztów ogólnozakładowych, jak wynagrodzenie zarządu i rady nadzorczej, koszty biura rachunkowego czy energii – podkreśla Bogusława Kotus, naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego. – Efekt synergii da możliwość zaoferowania szerszego wachlarza usług, których koszty mogą być tańsze – dodaje.

Podmiot o szerszym zakresie działań będzie mógł łatwiej dostosowywać kierunki rozwoju do aktualnej koniunktury na rynku. Połączenie umożliwi też dywersyfikację działalności Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i pozyskiwania środków na tę działalność w przypadku braku możliwości aplikowania o środki unijne. Zwiększyć mają się też przychody z reklam i promocji przez skierowanie oferty reklamowej „Wiadomości Rudzkich” do szerszego katalogu odbiorców, jednocześnie Inkubator nie będzie ponosić kosztów promocji swojej oferty w gazecie.

W ostatnich trzech latach obie spółki wykazały dodatni wynik finansowy. – Oczekujemy, że proces połączenia potrwa kilka miesięcy i winien zakończyć się w tym roku – mówi prezydent Michał Pierończyk.

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp z.o.o. powstał na mocy uchwały Rady Miasta z 2003 r. i został zarejestrowany w 2004 r., początkowo jako Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości. Obecną nazwę przyjął w 2015 r. Jego misją jest tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw. Inkubator zapewnia im wsparcie infrastrukturalne, marketingowe, szkoleniowe pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz efektywną współpracę z otoczeniem na rzecz wzrostu gospodarczego.

Śląskie Media Sp. z o.o. powstały na mocy uchwały Rady Miasta z 1999 r., a zarejestrowane zostały w 2000 r. Pierwotny zakres działania spółki, którym było wydawanie gazet, został z czasem rozszerzony o prowadzenie portalu internetowego oraz usługi szkoleniowe. Spółka jest wydawcą tygodnika społeczno-kulturalnego „Wiadomości Rudzkie”. Ukazująca się od 1992 r. gazeta obecnie dostępna jest bezpłatnie.

Urząd Miasta Ruda Śląska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.