Rozstrzygnięcie konkursu „Stop obojętności! #reaguj”

Konkurs „Stop obojętności! #reaguj” jest trzecią edycją konkursu plastycznego, organizowanego przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, we współpracy z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Konkurs skierowany został do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa śląskiego. Ponownie cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a nadesłane prace prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny i w niezwykle trafny sposób przedstawiały tematykę konkursową.

Prace oceniła komisja konkursowa w składzie:

Magdalena Szewczuk-Szturc – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
Elżbieta Sołtysek – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
Monika Starowicz – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
mjr Marek Przygoda – Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu,
kom. Tomasz Bratek – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Przy ocenie i wyborze prac członkowie jury kierowali się następującymi kryteriami: czy praca jest zgodna z celami i założeniami konkursu, sposobem przedstawienia tematu, estetyką wykonania pracy, a także walorami edukacyjnymi.

Najlepszymi z najlepszych okazali się:

w kategorii klas szkół podstawowych:

I miejsce:  Monika Szklarska,

II miejsce: Tamara Kluchnikowa,

III miejsce: Julia Górna;

w grupie klas szkół podstawowych wyróżnienia otrzymują:

 1. Kamil Wyleżoł,
 2. Marta Sapis,
 3. Magdalena Kozłowska,
 4. Kordian Kaniuka,
 5. Mateusz Stoszek,
 6. Marta Erkier;

wyróżnienie specjalne: praca zespołowa wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu;

w kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce:  Klaudia Fąferek,

II miejsce: Kuba Błądek,

III miejsce: Remigiusz Kwiatkowski;

w grupie szkół ponadpodstawowych wyróżnienia otrzymują:

 1. Weronika Krawczyk,
 2. Aleksandra Furmańska,
 3. Weronika Rygielska,
 4. Wiktoria Lipińska,
 5. Patrycja Kupczak,
 6. Natalia Linde.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.