Unijna platforma zakupu energii: postępy prac nad wspólnymi zakupami gazu po uzgodnieniu wniosku ustawodawczego przez ministrów ds. energii

Komisja Europejska zwołała dziś przemysłowe forum wysokiego szczebla, aby wesprzeć prace unijnej platformy zakupu energii. Ma ono przyspieszyć działania na rzecz wspólnych zakupów gazu począwszy od 2023 r. Dzisiejsze posiedzenie jest następstwem przyjęcia wczoraj przez ministrów energii UE wniosku dotyczącego rozporządzenia Komisji w sprawie zwiększenia solidarności dzięki lepszej koordynacji zakupów gazu, transgranicznej wymianie gazu i wiarygodnym poziomom odniesienia cen. Rozporządzenie to stanowi podstawę prawną dla agregacji zapotrzebowania na gaz w UE, wspólnych zakupów i bardziej efektywnego wykorzystania infrastruktury, w tym unijnych terminali LNG.

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Ursula von der Leyen, a przewodniczył mu wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič. Udział w forum wysokiego szczebla wzięli przedstawiciele wysokiego szczebla 33 przedsiębiorstw z państw członkowskich UE oraz umawiające się strony Wspólnoty Energetycznej. Podczas spotkania skoncentrowano się na potrzebie rzeczywistego zaangażowania w platformie unijnego przemysłu gazowego zarówno większych, jak i mniejszych podmiotów działających na rynku. Celem platformy jest pomoc w koordynowaniu zakupów gazu, przy wykorzystaniu łącznej zdolności UE – zarówno politycznej, jak i negocjacyjnej – aby zabezpieczyć dostawy od wiarygodnych partnerów po zrównoważonych cenach dla obywateli i przedsiębiorstw UE. W styczniu Komisja zwoła pierwsze oficjalne posiedzenie rady kierowniczej złożonej z państw członkowskich UE, aby pomóc w koordynowaniu zarówno procesu agregacji zapotrzebowania, jak i wspólnych zakupów.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała: W tym roku poczyniliśmy ogromne postępy w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu i zastąpienia rosyjskich paliw kopalnych. Wiemy jednak, że 2023 r. będzie jeszcze cięższy – w przyszłym roku możemy stanąć w obliczu potencjalnego niedoboru prawie 30 mld metrów sześciennych gazu ziemnego. Realizując wspólne zakupy gazu, wykorzystamy gospodarcze i polityczne znaczenie UE do zapewnienia większych dostaw dla naszych obywateli i przemysłu. Dzisiejsze spotkanie zapoczątkuje ten proces.

Kontekst

Unijna platforma zakupu energii została zainicjowana w kwietniu 2022 r. w odpowiedzi na potrzebę uniezależnienia się od rosyjskiego gazu i wspierania wszystkich państw członkowskich UE i umawiających się stron Wspólnoty Energetycznej w zabezpieczaniu dostaw gazu na zimę 2023/2024. W ramach Komisji utworzono specjalną grupę zadaniową w celu wsparcia tego procesu. Powołano branżową grupę doradczą, która spotyka się regularnie, aby wspierać Komisję w zapewnianiu wymiaru sektorowego. Utworzono pięć grup regionalnych w celu określenia potrzeb, możliwości wspólnego korzystania z infrastruktury i potencjalnych nowych dostawców.

Platforma ma również kluczowe znaczenie dla naszych wysiłków na rzecz dywersyfikacji w ostatnich miesiącach, ułatwiając podpisanie protokołów ustaleń z kluczowymi krajami partnerskimi eksportującymi gaz oraz wspierając międzynarodowe działania informacyjne wspierające nasz plan REPowerEU. Proponowane rozporządzenie w sprawie wspólnych zakupów gazu zostało uzgodnione przez ministrów energii UE w dniu 19 grudnia na posiedzeniu Rady z udziałem komisarz ds. energii Kadri Simson.

Komisja Europejska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.