Ślepej kurze ziarnko

42,7 proc. wszystkich środków, czyli 15,1 mld euro zamierza Polska przeznaczyć na reformy i inwestycje przyczyniające się do realizacji celów klimatycznych – tak wynika z ogłoszonej w ubiegłym tygodniu oceny Komisji Europejskiej polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Mam wielką nadzieję, że dekarbonizacja polskiej gospodarki poprzez zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym Polski, poprawa efektywności energetycznej gospodarki oraz niezależność dostaw energii w Polsce przyspieszą.

5 mld euro zamierza przeznaczyć Polska na rozwój odnawialnych źródeł energii. Polski rząd chce finansować budowę morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim i infrastrukturę terminalową. Jak grzyby po deszczu będą powstawać również instalacje energii odnawialnej i magazyny energii. Zaproponowane w polskim KPO kamienie milowe i reformy mają umożliwić inwestycje w lądowe farmy wiatrowe. Polski rząd zadeklarował, że zaplanował kwotę przekraczającą 3,7 mld euro na finansowanie morskich elektrowni wiatrowych i infrastruktury terminali, jak również kluczowe zmiany w prawie, ułatwiające budowę morskich i lądowych elektrowni wiatrowych.

Ponad 3,5 mld euro zobowiązał się przeznaczyć rząd w Warszawie na poprawę jakości powietrza. Będzie to z pewnością wielki impuls dla ogromnej fali renowacji zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i publicznych, wraz ze stopniowym wycofywaniem wsparcia publicznego na urządzenia grzewcze opalane węglem, przyjęcia standardów dla paliw stałych w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Do 30 czerwca 2022 roku, Polska zobowiązała się również zliberalizować ustawę odległościową. Jak wynika z polskiego KPO, inwestycje w energetykę wiatrową na lądzie w gminach chcących takiej instalacji, mają być łatwiejsze. Władze gminne mają otrzymać uprawnienia do określenia lokalizacji inwestycji indywidualnych oraz umożliwić lokalizację wiatraków bliżej zabudowy mieszkaniowej niż aktualna minimalna odległość równa 10-krotności wysokości instalacji.

Do 30 marca 2023 roku ma zostać znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii („Ustawa OZE”). Polski rząd zadeklarował, że poprawi warunki funkcjonowania klastrów energii. Wdroży przepisy o prosumencie zbiorowym i wspólnotach energetycznych działających w oparciu o odnawialne źródła energii. Mają wejść w życie również zasady prowadzenia biznesu dla sektora biometanu. Okres wsparcia OZE zostanie przedłużony do 31 grudnia 2027 r.

Kiedy debata publiczna wokół Krajowego Planu Odbudowy w Polsce jest zdominowana sprawami praworządności, Komisja Europejska z nadzieją spogląda na polski plan kluczowych inwestycji i reform w transformacji energetycznej. Zamiast szukać dziury w całym, zacznijmy składać propozycje wejścia na ścieżkę ekologicznych i cyfrowych zmian. Krajowy Plan Odbudowy trafił się opozycji, jak ślepej kurze ziarnko.

Patryk Białas
Patryk Białas

Radny Miasta Katowice. Ekspert stowarzyszenia BoMiasto.