Konferencja w sprawie przyszłości Europy: przekazanie informacji zwrotnej w Brukseli

2 grudnia instytucje UE przedstawią osobom, które partycypowały w panelach obywatelskich oraz wydarzeniach działania podjęte w związku z Konferencją i jej propozycjami.

Zgodnie z obietnicą złożoną obywatelom podczas konferencji na temat przyszłości Europy, Parlament Europejski, Rada UE i Komisja Europejska organizują spotkanie w celu przekazania informacji zwrotnej. Będzie to interaktywna wymiana poglądów między trzema instytucjami i obywatelami, którzy uczestniczyli w wydarzeniach związanych z Konferencją oraz w europejskich panelach obywatelskich, a także przedstawicielami krajowych paneli obywatelskich. Przedstawiciele trzech instytucji wyjaśnią, działania podjęte w związku z Konferencją i jej propozycjami.

Kiedy: Piątek 2 grudnia 2022 r.

Gdzie: Parlament Europejski w Brukseli

Program wydarzenia uzupełniającego będzie dostępny na oficjalnej stronie Konferencji. Publiczne sesje wydarzenia będą transmitowane przez Centrum Multimedialne Parlamentu Europejskiego. Wkrótce będzie również dostępny komunikat zawierający informacje dla dziennikarzy pragnących osobiście śledzić przebieg wydarzenia.

Kontekst

W ostatnich miesiącach trzy instytucje pracowały nad wypełnieniem swojego zobowiązania do działania w oparciu o propozycje konferencji. Rozpoczęły one proces wdrażania i działań następczych zgodnie ze swoimi kompetencjami wynikającymi z traktatów UE. 49 propozycji przedstawionych na Konferencji obejmuje ponad 300 instrumentów potrzebnych do ich realizacji, w ramach dziewięciu tematów, w oparciu o zalecenia europejskich i krajowych paneli obywatelskich, a także wkład z wydarzeń krajowych, wielojęzycznej platformy cyfrowej oraz dyskusji w ramach dziewięciu tematycznych grup roboczych i sesji plenarnej.

Parlament Europejski

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.