Miasto Rybnik nie przystąpi do zakupu węgla z przeznaczeniem do gospodarstw domowych.

Do takiego zakupu mogą przystąpić gminy sąsiadujące z Rybnikiem bądź uprawnione podmioty, które będą prowadziły sprzedaż w ramach zakupu preferencyjnego również dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych, położonych na terenie Rybnika.

– Na terenie Miasta Rybnika funkcjonuje Kopalnia ROW z czterema Ruchami, co oznacza że właściwie fedrują pod nami cztery kopalnie, czego skutki odczuwamy zresztą na co dzień – przypomina Piotr Kuczera, prezydent Rybnika

– To kopalnie posiadają odpowiednie narzędzia i środki, dzięki którym mogą prowadzić sprzedaż dla odbiorców indywidualnych. Podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa daje samorządom możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie. Jednocześnie tę samą możliwość daje innym, prywatny podmiotom – również na preferencyjnych warunkach. Dlatego Miasto Rybnik nie będzie zajmowało się dystrybucją węgla. Wierzę, że lepiej zrobią to firmy, które są do tego przystosowane – dodaje prezydent.

Gmina sąsiednia zainteresowana sprzedażą węgla rybniczanom, może zgłosić chęć przystąpienia do przedsięwzięcia poprzez ogłoszenie w swoim Biuletynie Informacji Publicznej, zaś pozostałe uprawnione podmioty mogą zgłosić chęć poprzez wystąpienie z wnioskiem do Urzędu Miasta Rybnika. Pracownicy UM są w stałym kontakcie z firmami które wyraziły chęć sprzedaży węgla.
W przypadku, gdy przystąpieniem do zakupu paliwa stałego zainteresowana będzie więcej niż jedna sąsiadująca z Rybnikiem gmina i/lub więcej niż jeden uprawniony podmiot, o wyborze zdecyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli tego samego dnia zgłosi się sąsiadująca z Rybnikiem gmina oraz inny uprawniony podmiot, do zakupu paliwa wybrana będzie gmina sąsiednia.

Informacja o podmiocie zakupującym paliwo stałe z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zostanie ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Warto dodać, że Miasto Rybnik zrobi jednak wyjątek dla najuboższych mieszkańców miasta:

W tym roku Miasto Rybnik będzie pomagało w zabezpieczeniu opału najuboższym w naszym mieście, osobom samotnym i chorym. Aktualnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku znalazł 7 takich osób w naszym mieście. OPS będzie współpracował z Polską Grupą Górniczą S.A. i pomagał w dostarczeniu węgla osobom najbardziej potrzebującym – przekonuje prezydent Kuczera.

UM Rybnik

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.