Przeszło 2,7 mln zł na rybnickie obiekty sportowe

Rybnik otrzymał 2 745 700 zł dofinansowania dla dwóch rybnickich przyszkolnych obiektów sportowych – budowanej sali gimnastycznej przy I LO i zespołu boisk obok Zespołu Szkół Technicznych, czyli popularnego Tygla.

W ramach rządowego programu „Sportowa Polska 2022” Miasto Rybnik otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na oba składane w marcu br. projekty dotyczące przyszkolnej infrastruktury sportowej. 

Pierwsze dofinansowanie w kwocie 1 963 915,00 zł  dotyczy budowanej obecnie nowej sali gimnastycznej dla I LO w Rybniku (cały koszt inwestycji to 8 254 177,49 zł). W ramach inwestycji powstaje nowa pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z przewiązką do istniejącego budynku szkoły. Budynek sali gimnastycznej będzie trzykondygnacyjny niepodpiwniczony. Jego podstawowe parametry:

• pow. całkowita 1 130 m2

• pow. zabudowy 904 m2

• pow. użytkowa 1 121 m2

• kubatura ok. 10 481 m3

• maksymalna wysokość: 13,45 m

W budynku mieścić się będzie sala gimnastyczna, z dodatkową mniejszą salą na aktywność typu fitness, szatnie, pomieszczenia magazynowe, gabinet nauczycieli wychowania fizycznego, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie składowania odpadów stałych. Sala gimnastyczna będzie miała wymiary 30,5 m x 18,1 m , wysokość nad polem gry 8,5 m. Nawierzchnia sali to drewniany parkiet przystosowany do gier zespołowych.

W ramach wyposażenia sportowego planowany jest także zakup następujących elementów: wyposażenie stałe (bramki, kosze do koszykówki, tablica wyników sportowych, drabinki gimnastyczne, piłkochwyty, regały), wyposażenie ruchome (zestaw słupków do siatkówki, wózki na piłki). W ramach zagospodarowania terenu przewidziano stojaki na rowery, wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami, nasadzenia trawy i roślin.

Drugie dofinansowanie w kwocie 781 800 zł (cały koszt inwestycji to 2 673 282 zł)dotyczy otwartego na początku września kompleksu boisk przy Zespole Szkół Technicznych (zwycięski projekt budżetu obywatelskiego 2021 ”Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika”. Cały koszt tej inwestycji to 2 673 282 zł). 

W ramach inwestycji, wartej w sumie 2 673 282 zł, na terenie „Tygla” powstały:

• boisko piłkarskie o wymiarach 56 x 28m z nawierzchnią ze „sztucznej trawy”,

• boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej i dwa boiska do koszykówki (40 x 20m; poliuretan),

• boisko do siatkówki 18 x 9 m (poliuretan),

• boisko do badmintona 2 x 13,4 x 6,1 m (poliuretan),

• bieżnia lekkoatletyczna (3 tory o szer. 1,22 m wraz z opaską min. 20 cm od wewnątrz i od – zewnątrz) wokół boiska piłkarskiego, 

• boiska do siatkówki i boiska do badmintona (poliuretan)

• rozbieg do skoku w dal

• siłownia plenerowa wraz z wyposażeniem oraz miejsce do ćwiczeń kalisteniki wraz z wyposażeniem 

Program „Sportowa Polska 2022” w ramach tego komponentu dofinansowuje zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej, służącej placówkom w realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz mieszkańcom w aktywnym spędzaniu czasu wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Urząd Miasta Rybnik

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.